• Nieuwjaarsreceptie in het teken van samenwerking

  23 januari − De nieuwjaarsreceptie van de VVD Zuid-Holland is ook dit jaar weer druk bezocht. Liberalen uit de hele provincie proostten op een mooi 2017. Vicefractievoorzitter Laurine Bonnewits benadrukte in haar speech het belang van samenwerking. Lees verder

 • Laurine Bonnewits vertelt groep 8 over politiek

  04 januari − Laurine Bonnewits kreeg onlangs een bijzondere uitnodiging. Ze werd door Floris Buitenhek uit groep 8 van basisschool CBS Ackerweide in Pijnacker gevraagd om te komen vertellen over politiek. Lees verder

 • Zuid-Holland deelt zorgen VVD over mogelijke herindeling Leerdam en Zederik

  02 januari − Ook het provinciebestuur van Zuid-Holland is teleurgesteld over het herindelingsontwerp dat de provincie Utrecht heeft gemaakt voor de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen. Dat blijkt uit het antwoord van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Lees verder

 • Belangrijke stap op weg naar RijnlandRoute

  18 december − Er is weer een belangrijke stap gezet op weg naar de aanleg van de RijnlandRoute. De provincie Zuid-Holland heeft namelijk een aannemerscombinatie gekozen om het grootste deel van het project te gaan verzorgen. Lees verder

 • Detailhandel verdient maatwerk

  17 december − Als het kan, moet de detailhandel de mogelijkheid krijgen om uit te breiden in het centrum van hun stad of dorp. Als dat niet kan, dan moet er maatwerk geleverd worden om buiten het centrum kansen te bieden. Dat is kort samengevat wat de provincie volgens de VVD mogelijk moet maken. In het debat over de detailhandelvisie van de provincie stelde VVD-Statenlid Laurine Bonnewits vast dat Zuid-Holland achterloopt op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. “Er moet veel meer worden meegewerkt aan slimme oplossingen. Het beleid is nu te star, terwijl winkeliers zich willen kunnen aanpassen aan het koopgedrag van hun klanten. Wij willen ze die ruimte bieden.” Lees verder

 • Laat mensen genieten van de natuur!

  15 december − Het is een bekend gezicht: bordjes met ‘verboden toegang’ bij een natuurgebied. Soms is dat natuurlijk nodig, omdat het om heel kwetsbare natuur gaat. Maar in veel gevallen is volledig onduidelijk waarom mensen het natuurgebied niet in zouden mogen. De VVD in Zuid-Holland wil daarom dat meer gebieden opengaan, zodat fietsers, voetgangers en ruiters van de natuur kunnen genieten. Lees verder

 • Opkomen voor de belangen van onze inwoners in Zederik en Leerdam!

  14 december − De Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik zijn al langere tijd in gesprek met het Utrechtse Vianen om mogelijk één gemeente te vormen. De VVD in Zuid-Holland heeft hiervoor altijd opengestaan, want provinciegrenzen mogen samenwerking niet in de weg zitten. Maar de belangen van onze Zuid-Hollandse inwoners in Zederik en Leerdam mogen daarbij niet vergeten worden. En dat lijkt nu wel te gebeuren. Lees verder

 • In memoriam: Schil Overwater (30/09/1927-17/11/2016)

  30 november − Op 15 november jl. overleed op 89 jarige leeftijd Schil Overwater. Schil was er als secretaris van de Partij van de Vrijheid (PvdV) bij toen op 24 januari 1948 de VVD werd opgericht in Amsterdam. We zullen zijn aanwezigheid en zijn inbreng tijdens bijeenkomsten en vergaderingen missen. Lees verder

 • Belastingvoordeel voor monumenten blijft voorlopig bestaan

  16 november − De fiscale aftrek voor particuliere monumenten blijft in ieder geval nog een jaar bestaan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wilde dat belastingvoordeel aanvankelijk afschaffen, maar ziet daar voorlopig van af. De VVD in Zuid-Holland is daar blij mee, maar blijft alert. Lees verder

 • Bezoek Jong Talent uit Nieuwkoop

  14 november − Al enkele jaren worden op initiatief van Burgemeester Frans Buizerd en Griffier Edzard van Holthe te Nieuwkoop cursussen georganiseerd om jong talent inzicht te geven in het functioneren van de democratie en de politiek. Ter afsluiting van de masterclass van 2016 werd op woensdagochtend 9 november een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer en het Provinciehuis van Zuid-Holland. Lees verder

 • VVD tegen initiatief om jacht te stoppen

  14 november − De VVD-Statenfractie heeft tegen het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ gestemd. Het initiatief roept de provincie op om de jacht op vijf wildsoorten (haas, konijn, fazant, eend en houtduif) te stoppen, maar de provincie is daar niet toe bevoegd. Ook los daarvan vindt de VVD-fractie het initiatief geen goed idee. Lees verder

 • Scholieren maken indruk tijdens Provinciaal Jeugddebat

  14 november − Tijdens het Provinciaal Jeugddebat hebben enthousiaste jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een aantal Statenleden gedebatteerd over provinciale thema’s. De tieners maakten indruk met hun interpretatie van thema’s als landschap, transparantie, fietsveiligheid en wegen. Lees verder

 • Minister investeert fors in bereikbaarheid Zuid-Holland

  14 november − De Rijksoverheid trekt 550 miljoen euro uit voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland. Door de investeringen moeten reizigers en goederen sneller op hun plaats van bestemming aankomen. Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) heeft vier projecten geselecteerd waar het geld naar toe gaat. Lees verder

 • Uitgaven verkeer en vervoer tot 2046 vastgelegd

  14 november − Met een pakket van honderden miljoenen hebben Provinciale Staten de uitgaven voor verkeer en vervoer in Zuid-Holland tot en met 2046 vastgelegd. Het gaat in totaal om bijna 1,5 miljard euro aan investeringen. Dat geld komt boven op de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en de exploitatie van veerponten, waterbussen, treinen en bussen. Lees verder

 • Laurine Bonnewits kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen

  14 november − VVD-Statenlid Laurine Bonnewits uit Lansingerland stelt zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op vrijdag 11 november presenteerde de VVD haar conceptkandidatenlijst, met Bonnewits op de 76e plek. Laurine Bonnewits is naast haar werk als Statenlid bedrijfsjurist. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen. Lees verder

 • VVD blij met nieuwe belastingverlaging Zuid-Holland

  10 november − Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag de begroting van de provincie goedgekeurd. De VVD-fractie toonde zich zeer enthousiast: omdat er zorgvuldig met het geld is omgegaan, kunnen de provinciale belastingen omlaag. Bovendien is er ruimte voor investeringen in de economie, wegen, openbaar vervoer en innovatie. Lees verder

 • Bedrijven willen zelf investeren in duurzaamheid

  07 november − Er zijn heel veel bedrijven die zelf werken aan een beter milieu en het verlagen van de CO2-uitstoot. Soms omdat ze kansen zien om kosten te besparen, vaak ook omdat ze het gewoon belangrijk vinden. De VVD-Statenfractie zag in de Alphense containerterminal ‘Alpherium’ een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen: de samenwerking tussen bierbrouwer Heineken en zijn logistieke partner NedCargo. Lees verder

 • VVD: ‘Meer ruimte voor verkeer in Zuid-Holland’

  07 november − Automobilisten ondervinden steeds meer oponthoud op de Zuid-Hollandse wegen. Dat blijkt uit de resultaten van een ledenactie van de ANWB. De conclusies bevestigen het beeld dat de VVD-Statenfractie al had. Lees verder

 • VVD heeft vertrouwen in scherpere boekhouding

  17 oktober − De Najaarsnota van de provincie ziet er goed uit. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. Opnieuw blijkt dat de provincie onverwacht veel geld overhoudt: 11 miljoen euro. “Maar het college heeft beloofd dat er aan wordt gewerkt om scherper te begroten”, zegt VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen. Lees verder

 • Erfgoed Zuid-Holland blijft inspireren

  14 oktober − Zuid-Holland beschikt over heel veel mooi erfgoed, waar zowel professionals als vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten. Om hen samen te brengen, wordt elk jaar de Erfgoeddag georganiseerd. Dit jaar vond die dag plaats in Museum Prinsenhof in Delft. Lees verder