• In memoriam: Schil Overwater (30/09/1927-17/11/2016)

  30 november − Op 15 november jl. overleed op 89 jarige leeftijd Schil Overwater. Schil was er als secretaris van de Partij van de Vrijheid (PvdV) bij toen op 24 januari 1948 de VVD werd opgericht in Amsterdam. We zullen zijn aanwezigheid en zijn inbreng tijdens bijeenkomsten en vergaderingen missen. Lees verder

 • Belastingvoordeel voor monumenten blijft voorlopig bestaan

  16 november − De fiscale aftrek voor particuliere monumenten blijft in ieder geval nog een jaar bestaan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wilde dat belastingvoordeel aanvankelijk afschaffen, maar ziet daar voorlopig van af. De VVD in Zuid-Holland is daar blij mee, maar blijft alert. Lees verder

 • Bezoek Jong Talent uit Nieuwkoop

  14 november − Al enkele jaren worden op initiatief van Burgemeester Frans Buizerd en Griffier Edzard van Holthe te Nieuwkoop cursussen georganiseerd om jong talent inzicht te geven in het functioneren van de democratie en de politiek. Ter afsluiting van de masterclass van 2016 werd op woensdagochtend 9 november een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer en het Provinciehuis van Zuid-Holland. Lees verder

 • VVD tegen initiatief om jacht te stoppen

  14 november − De VVD-Statenfractie heeft tegen het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ gestemd. Het initiatief roept de provincie op om de jacht op vijf wildsoorten (haas, konijn, fazant, eend en houtduif) te stoppen, maar de provincie is daar niet toe bevoegd. Ook los daarvan vindt de VVD-fractie het initiatief geen goed idee. Lees verder

 • Scholieren maken indruk tijdens Provinciaal Jeugddebat

  14 november − Tijdens het Provinciaal Jeugddebat hebben enthousiaste jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een aantal Statenleden gedebatteerd over provinciale thema’s. De tieners maakten indruk met hun interpretatie van thema’s als landschap, transparantie, fietsveiligheid en wegen. Lees verder

 • Minister investeert fors in bereikbaarheid Zuid-Holland

  14 november − De Rijksoverheid trekt 550 miljoen euro uit voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland. Door de investeringen moeten reizigers en goederen sneller op hun plaats van bestemming aankomen. Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) heeft vier projecten geselecteerd waar het geld naar toe gaat. Lees verder

 • Uitgaven verkeer en vervoer tot 2046 vastgelegd

  14 november − Met een pakket van honderden miljoenen hebben Provinciale Staten de uitgaven voor verkeer en vervoer in Zuid-Holland tot en met 2046 vastgelegd. Het gaat in totaal om bijna 1,5 miljard euro aan investeringen. Dat geld komt boven op de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en de exploitatie van veerponten, waterbussen, treinen en bussen. Lees verder

 • Laurine Bonnewits kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen

  14 november − VVD-Statenlid Laurine Bonnewits uit Lansingerland stelt zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op vrijdag 11 november presenteerde de VVD haar conceptkandidatenlijst, met Bonnewits op de 76e plek. Laurine Bonnewits is naast haar werk als Statenlid bedrijfsjurist. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen. Lees verder

 • VVD blij met nieuwe belastingverlaging Zuid-Holland

  10 november − Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag de begroting van de provincie goedgekeurd. De VVD-fractie toonde zich zeer enthousiast: omdat er zorgvuldig met het geld is omgegaan, kunnen de provinciale belastingen omlaag. Bovendien is er ruimte voor investeringen in de economie, wegen, openbaar vervoer en innovatie. Lees verder

 • Bedrijven willen zelf investeren in duurzaamheid

  07 november − Er zijn heel veel bedrijven die zelf werken aan een beter milieu en het verlagen van de CO2-uitstoot. Soms omdat ze kansen zien om kosten te besparen, vaak ook omdat ze het gewoon belangrijk vinden. De VVD-Statenfractie zag in de Alphense containerterminal ‘Alpherium’ een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen: de samenwerking tussen bierbrouwer Heineken en zijn logistieke partner NedCargo. Lees verder

 • VVD: ‘Meer ruimte voor verkeer in Zuid-Holland’

  07 november − Automobilisten ondervinden steeds meer oponthoud op de Zuid-Hollandse wegen. Dat blijkt uit de resultaten van een ledenactie van de ANWB. De conclusies bevestigen het beeld dat de VVD-Statenfractie al had. Lees verder

 • VVD heeft vertrouwen in scherpere boekhouding

  17 oktober − De Najaarsnota van de provincie ziet er goed uit. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. Opnieuw blijkt dat de provincie onverwacht veel geld overhoudt: 11 miljoen euro. “Maar het college heeft beloofd dat er aan wordt gewerkt om scherper te begroten”, zegt VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen. Lees verder

 • Erfgoed Zuid-Holland blijft inspireren

  14 oktober − Zuid-Holland beschikt over heel veel mooi erfgoed, waar zowel professionals als vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten. Om hen samen te brengen, wordt elk jaar de Erfgoeddag georganiseerd. Dit jaar vond die dag plaats in Museum Prinsenhof in Delft. Lees verder

 • Provincie focust te veel op CO2-vermindering

  14 oktober − De VVD-Statenfractie heeft ingestemd met de energieplannen van de provincie. De liberalen steunen de doelen om energie te besparen en over te stappen op schone energie. De VVD vindt wel dat de provincie zich overdreven veel focust op CO2-vermindering. Lees verder

 • Provincies bespreken beste manieren om problemen op te lossen

  10 oktober − Hoe los je een maatschappelijk probleem op? Wat werkt wel en wat niet? En welke rol is daarbij weggelegd voor de provincie? Over dat soort vragen overlegden de 12 Nederlandse provincies begin oktober tijdens het jaarlijkse congres van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Lees verder

 • De glastuinbouw hoort thuis in het Westland

  10 oktober − Wie Westland zegt, zegt glastuinbouw. En andersom. Toch verdwijnt de groenteteelt langzaam maar zeker uit deze regio van Zuid-Holland. De VVD-Statenfractie bracht een werkbezoek aan het gebied om uit te vinden waarom. Lees verder

 • Verplaatsing varkenshouderij Woubrugge goed voor mens en dier

  05 oktober − De varkenshouderij in Woubrugge wordt van het dorp naar het buitengebied verplaatst. Daar heeft de provincie na een lang en zorgvuldig traject toestemming voor gegeven. De VVD is blij met de verhuizing, die goed is voor mens en dier. Lees verder

 • VVD: Busvervoer grote steden zo goedkoop mogelijk voor belastingbetaler

  21 september − De VVD in Zuid-Holland vindt het onverstandig dat de gemeente Rotterdam het busvervoer na 2018 weer zonder aanbestedingsprocedure door de RET wil laten verzorgen. Volgens de liberalen kost dat de Rotterdamse belastingbetaler onnodig veel geld. Lees verder

 • Zorgvuldige vervolgstappen bij mogelijke herindelingen

  19 september − Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen binnenkort aan de provincie vertellen hoe zij aankijken tegen een mogelijke herindeling van de Hoeksche Waard. Provinciale Staten hebben namelijk besloten dat de inspraakprocedure kan worden gestart. Lees verder

 • Gewenste en ongewenste Windturbines in Korendijk

  19 september − Tijdens de afgelopen PS vergadering stond het Provinciaal Inpassingsplan Korendijk (locatie 50 aan het Spui) op de agenda, een dossier met een lange voorgeschiedenis. Sinds het begin van de windturbine discussie werd in allerlei plannen en noties de gemeente Korendijk genoemd als potentiele locatie voor het kunnen realiseren van zo’n 15MW aan opgesteld vermogen voor windenergie. Lees verder