PS-vergadering van 13 november 2019

Hierbij een overzicht van het VVD-stemgedrag bij de verschillende moties in de PS-vergadering van de 13 november 2019.


Begroting 2020, inclusief de programma’s Zuid-Hollandse Infrastructuur 2020-2039, ZuidHollands Groen 2020-2034 en Zuid-Hollandse Economie 2020-2023

Uitvoering motie 877 ontheffing Decathlon Schiedam

  • Motie 900: Ontheffing DecathlonVVD stemde tegen. Dit is een dubbeling van motie 877 (door de VVD ingediend). De motie 877 is nog niet afgedaan en wordt betrokken bij de beleidsrijke herziening van het omgevingsbeleid. Motie is verworpen. 

Klimaatakkoord