VVD wil één loket voor strandondernemers

Ondernemers met een strandpaviljoen zijn in de wintermaanden veel tijd en energie kwijt aan administratief gedoe. Voor verschillende vergunningen krijgen zij te maken met de gemeente, het waterschap, de provincie én Rijkswaterstaat. De VVD wil dat hier een einde komt: er moet gewoon één loket komen voor strandondernemers.

“Het is voor ondernemers echt een enorme puzzel”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Als ze er niet meer uitkomen, gaan de verschillende overheden bovendien vaak naar elkaar wijzen. Dat is tijdrovend en ontzettend frustrerend. Een ondernemer ziet alleen dé overheid. Welke laag het precies is, maakt voor hem of haar natuurlijk niet uit.”

De VVD vindt het onderwerp zo belangrijk dat de partij er op alle overheidsniveaus vragen over stelt: in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Zuid-Holland, de Haagse gemeenteraad en het Hoogheemraadschap Delfland. Bonnewits: “Wij willen het hele papiercircus samenvoegen. Vereenvoudigen, stroomlijnen, samenwerken. Zodat er uiteindelijk één app is waarin de strandondernemer alles kan regelen. Dat moet toch mogelijk zijn.”

Het initiatief begint in Zuid-Holland, maar kan hopelijk worden uitgebreid. Bonnewits: “Als het een succes wordt, kunnen de andere kustprovincies ons voorbeeld volgen. En als het lukt in de wirwar waar strandondernemers mee te maken hebben, kunnen we ook naar andere sectoren kijken. Want elke ondernemer verdient het om zo veel mogelijk tijd en energie in de eigen zaak te steken.”