Lage lasten

De VVD staat voor zuinig omspringen met belastinggeld. Het is immers niet het geld van de provincie zelf maar dat van u. De VVD wil daarom alleen geld uitgeven aan beleid waarvan het effect bewezen is. De VVD wil dat de overheid zo min mogelijk belasting heft, zodat de economische groei doorzet en we koers houden in Zuid-Holland. De VVD wil daarom in de komende jaren de provinciale belastingen (de opcenten) verlagen.