Waterveiligheid

In de waterschappen is veiligheid prioriteit voor de VVD. Zuid-Holland ligt voor een groot gedeelte onder de zeespiegel en in Zuid-Holland kennen we dus het belang waterveiligheid. Veiligheid staat daarom bij de VVD voorop, bijvoorbeeld door te investeren in dijken en door goed waterbeheer.