Duurzaamheid

Economie en duurzaamheid gaan volgens de VVD hand in hand. Toekomstgerichte ondernemers richten zich op een duurzame productie. Het verlenen van subsidies op dit vlak vindt de VVD dan ook ongewenst en onnodig. De VVD gelooft niet in een overheid die inwoners en ondernemers met subsidies of regels dwingt om duurzaam te zijn. Duurzaamheid is immers te belangrijk om alleen aan de overheid te laten.