Europese regelgeving

Op Europees niveau wordt veel regelgeving ontwikkeld die van invloed is op de provincies. Europa kan vaak helpen bij het creëren van extra banen en het versterken van de economie. Soms schiet Europa door en hindert zij inwoners en bedrijven. Daarom geldt dat Europese regels niet strikter moeten worden geïnterpreteerd dan strikt noodzakelijk.