Bestuurlijk toezicht

De VVD wil een provincie die dienstbaar is aan de maatschappij. De VVD kiest ervoor om zoveel mogelijk over te laten aan gemeentes, zodat taken zo dicht mogelijk bij inwoners worden uitgevoerd. De provincie gaat hierbij uit van vertrouwen, maar grijpt in wanneer het moet. Het is daarom van belang dat Provinciale en Gedeputeerde Staten veel de provincie intrekken om te luisteren wat er speelt.