Wonen

Geen plek is voor mensen zo belangrijk als het eigen huis. De VVD wil daarom dat er aandacht is voor prettig wonen. De provincie moet daarom inspelen op de woonwensen van bewoners. De ruimte in Zuid-Holland is schaars en de leefkwaliteit komt onder druk te staan. De provincie die het woonplezier van de inwoners altijd in het oog houdt is daarom zeer van belang.