Landbouw

Boeren zijn een stevige pijler van de Zuid-Hollandse economie. De VVD wil daarom dat de landbouw een toekomst heeft in Zuid-Holland. De in Zuid-Holland gelegen Greenports voor de glastuinbouw (West- en Oostland) zijn van internationale betekenis en van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Het behoud van minimaal de huidige ruimte staat voor de VVD voorop. Ook de akkerbouw en veeteelt zijn belangrijk voor de economie en mogen dus rekenen op de steun van de provincie.