Stemgedrag VVD

  • Stemgedrag VVD PS2019

    Hier vindt u het stemgedrag van de VVD-Statenfractie Zuid-Holland bij de Provinciale Statenvergaderingen.

    Lees meer