• De Bollenstreek heeft nog veel meer te bieden dan bloemen

  07 juni − Het bestuur van de provincie Zuid-Holland is onlangs op bezoek geweest bij de Keukenhof. Dit keer niet bij de bloemenshow, die is al dicht, maar bij het kasteel. Lees verder

 • Winkeliers verdienen de kans om te experimenteren

  06 juni − De economie en het koopgedrag van mensen veranderen razendsnel. Winkeliers moeten creatief en innovatief zijn om met die veranderingen mee te bewegen. De VVD in Zuid-Holland wil dat ze dan niet tegen een muur van verouderde regels aanlopen. Lees verder

 • Werd de Omgevingswet geboren in Nootdorp?

  05 juni − Sinds hij lid is van Provinciale Staten, voert Ben de Vries namens de VVD het woord over de Omgevingswet. Hij is groot voorstander van die nieuwe wet, omdat besluiten over ruimtelijke ordening daardoor van onderop tot stand komen. “Alle vrijheid aan de inwoners”, zei hij daar al eens enthousiast over. Lees verder

 • Provincie houdt opnieuw veel geld over

  05 juni − Voor het overgrote deel gaan de dingen goed in Zuid-Holland. Die positieve conclusie kon de VVD ook in het derde jaar van dit college trekken bij de behandeling van de financiële jaarstukken. Lees verder

 • VVD wil actie van college voor snel internet

  04 juni − Op te veel plaatsen in Zuid-Holland hebben mensen last van traag internet. Soms is er zelfs helemaal geen bereik. De VVD-Statenfractie wil dat overal in Zuid-Holland snel internet is en verwacht in de Voorjaarsnota een concreet voorstel van het provinciebestuur. Lees verder

 • Regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland - Derde Editie

  14 mei − In september a.s. begint de derde editie van de regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland. De masterclass is bedoeld voor VVD-ers die lid zijn van de Regio Zuid-Holland, aantoonbaar actief zijn (geweest) binnen de VVD in enige vorm of hoedanigheid en die de ambitie hebben om een politieke- of bestuursfunctie binnen of namens de VVD te bekleden. Lees verder

 • Onze krachtige kust

  01 mei − De website onze krachtige kust is live! Op www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust kunnen de inwoners van Zuid-Holland de drie vragen over de kust invullen, zich aanmelden voor de Kustdag op 20 juni en meer lezen over het kustbeleid van de provincie. Lees verder

 • Taxi-drone voor het eerst in Europa

  25 april − VVD-Statenlid Laurine Bonnewits was onlangs in de Amsterdam ArenA aanwezig bij de eerste vlucht van een taxi-drone in Europa. De Chinese Ehang216 vloog daar enkele rondjes, bestuurd vanaf een laptop via het 4G+-netwerk van KPN in het stadion. In de toekomst gaat de drone op 5G vliegen. Lees verder

 • Zuid-Holland gaat vaart maken met herbestemming van erfgoed

  20 april − De provincie Zuid-Holland gaat nu echt stappen maken met het vinden van nieuwe bestemmingen voor cultureel erfgoed. De VVD-Statenfractie pleit daar al jaren voor. Lees verder

 • Alleen statiegeld is niet de oplossing voor zwerfvuil

  16 april − De provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, een gezelschap van bedrijven, lokale overheden en organisaties die pleiten voor statiegeld op blikjes en kleine flesjes. De VVD stemde voor het initiatief van de SP, maar wijst er wel op dat de problemen met zwerfvuil hierdoor niet zijn opgelost. Lees verder

 • Hoe een verouderd industriegebied een kansrijk woon-werkgebied wordt

  16 april − De VVD-Statenfractie bracht onlangs een bezoek aan De Binckhorst, een zeer bijzondere plek in Den Haag. Hier weet de gemeente namelijk een verouderd industriegebied te transformeren in een duurzame en kansrijke locatie om te wonen en te werken. Lees verder

 • VVD wil snel internet in hele provincie

  11 april − De VVD in Zuid-Holland neemt het initiatief om overal in de provincie snel internet mogelijk te maken. Op dit moment hebben te veel inwoners een te trage verbinding. Soms is er zelfs helemaal geen bereik. Het gaat dan vooral om het platteland, maar ook in de steden zijn er zwakke plekken. De VVD wil dat de provincie in actie komt. Lees verder

 • Goede hoop dat mooie plannen Leenheerenpolder kunnen doorgaan

  © bron: Bureau Stroming

  11 april − De VVD Zuid-Holland heeft goede hoop dat de mooie plannen van de gemeente Korendijk met de Leenheerenpolder gewoon door kunnen gaan, ook als de polder officieel wordt aangeduid als natuurgebied. Lees verder

 • Milieu-ambities provincie mogen wel wat concreter

  04 april − De komende maanden kan iedereen die geïnteresseerd is zich uitspreken over de zogenaamde ‘ambitienota’ die de provincie geschreven heeft over duurzaamheid. Nadat alle belangstellenden zijn gehoord, zullen Provinciale Staten de definitieve versie van de plannen in het najaar bespreken en afwegen. Lees verder

 • VVD Statenfractie bezorgd om geluidsoverlast A4

  21 maart − Zondag 18 januari waren drie VVD-leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op werkbezoek in Voorschoten. Zij waren uitgenodigd door de VVD-fractie in Voorschoten vanwege de toegenomen geluidsoverlast door de massale bomenkap in het recreatiegebied Vlietland. Lees verder

 • VVD-juryleden zien indrukwekkende scholieren bij debatwedstrijd

  20 maart − VVD-Statenleden Laurine Bonnewits, Tiemen Brill en Frits Paymans waren onlangs juryleden tijdens de provinciale voorronde van het BNNVARA-programma ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Ze zagen scholieren uit heel Zuid-Holland zeer indrukwekkend debatteren en speechen. Lees verder

 • Provincie maakt natuurgebieden beter toegankelijk voor ruiters

  12 maart − In november hebben VVD, PvdA, PvdD en PVV een motie ingediend om natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk te maken voor ruiters. Onderdeel hiervan is het opzetten van een meldpunt, zodat ruiters knelpunten en ontbrekende schakels in de route kunnen melden. Lees verder

 • Kansen creëren voor lokale ondernemers in een topsector: daar doe je het voor!

  10 maart − Onlangs lieten VVD-gedeputeerde Jeannette Baljeu en de Statenleden Tiemen Brill, Marijke van Dobben de Bruijn, Marcel Ludema en Ben de Vries zich in Lisse uitvoerig bijpraten over de actuele ontwikkelingen in de bollensector. De bijeenkomst was georganiseerd door lokale VVD’ers uit de Bollengemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Lees verder

 • Financiële bijdrage aan Krimpenerwaard moet echt eenmalig zijn

  10 maart − De provincie levert een kleine financiële bijdrage aan de invoering van de Omgevingswet in de Krimpenerwaard. De regio kan namelijk een mooi voorbeeld zijn waar de provincie en andere gemeenten van kunnen leren. De VVD benadrukt wel dat het meebetalen eenmalig moet zijn. Lees verder

 • Bescherming voor boerenlandvogels

  10 maart − Het aantal boerenlandvogels neemt al jaren af. Vorig jaar is er daarom een motie aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor weidevogels en akkervogels. Lees verder