Nieuws

 • Provincie moet motie over Decathlon uitvoeren

  07 november − De VVD in Zuid-Holland is teleurgesteld dat het provinciebestuur niet luistert naar een meerderheid van Provinciale Staten. Het college weigert een ontheffing te verlenen voor de vestiging van een Decathlon op Sportpark Harga in Schiedam, terwijl Provinciale Staten eerder een motie aannam met die opdracht. Lees verder

 • Houd het Volkerak-Zoommeer zoet

  30 oktober − Van boeren tot natuurorganisaties en van sportvissers tot vogelaars: een zeer brede groep mensen en organisaties is het erover eens dat het Volkerak-Zoommeer zoet moet blijven. In een gezamenlijk actiecomité hebben zij een brandbrief geschreven. VVD en ChristenUnie&SGP in Zuid-Holland delen de zorgen. Lees verder

 • Geen overhaaste handtekening onder Klimaatakkoord

  25 oktober − De VVD in Zuid-Holland staat welwillend tegenover het Klimaatakkoord, maar wil het niet ondertekenen zonder de tijd te krijgen er zorgvuldig naar te kijken. De fractie kreeg steun van een meerderheid om de beslissing pas in november te nemen. Lees verder

 • Nieuwe Regionale Masterclass

  16 oktober − In november is het zover, dan gaat de Masterclass 2019-2020 van de VVD Zuid Holland van start! Een bijzondere editie, want dit jaar zijn er maar liefst 60 plekken beschikbaar! Lees verder

 • Oud-voorzitter Henry Keizer overleden

  06 oktober − De VVD Zuid-Holland heeft met diepe verslagenheid kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Henry Keizer. De oud-voorzitter was 58 jaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Lees verder

 • Erwin Hoogland nieuwe fractievoorzitter VVD

  04 september − De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland heeft Erwin Hoogland uit Leidschenveen gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hoogland volgt Floor Vermeulen op, die weer gedeputeerde wordt. Lees verder

 • Nieuw college Zuid-Holland geïnstalleerd

  04 september − Woensdag 4 september is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geïnstalleerd. Namens de VVD keren Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu terug in het provinciebestuur. Lees verder

 • Het Songfestival komt naar Zuid-Holland!

  30 augustus − Eén van de grootste televisie-evenementen ter wereld vindt volgend jaar in Zuid-Holland plaats. Rotterdam heeft het Eurovisiesongfestival binnengehaald. Het spektakel vindt volgend jaar mei plaats in concertzaal Ahoy. Lees verder

 • VVD trots op ambitieus coalitieprogramma

  20 augustus − Zuid-Holland heeft een nieuw bestuur. De VVD is trots op het ambitieuze coalitieprogramma dat de partij heeft kunnen sluiten met CDA, ChristenUnie/SGP, PvdA en GroenLinks. Nu is het de hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken. Lees verder

 • VVD wil investeren in AI: ‘Zuid-Holland dreigt ticket naar de toekomst te missen’

  12 augustus − Artificiële intelligentie (AI) gaat de toekomst van mensen enorm beïnvloeden. Al in de komende jaren kunnen de welvaart en het welzijn van Nederlanders er flink op vooruit gaan dankzij deze ontwikkelingen. De VVD wil dat Zuid-Holland op de rijdende trein springt en de kansen grijpt die AI biedt. Lees verder

 • VVD bezorgd over beveiliging cruciale IT-systemen

  08 augustus − De VVD wil weten of de IT-systemen van vitale infrastructuur in Zuid-Holland wel voldoende beveiligd zijn. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat er in heel Nederland grote problemen zijn met de beveiliging van industriële IT-omgevingen. Dat kan zeer ernstige gevolgen hebben. Lees verder

 • VVD wil actie van provincie tegen open bruggen in de spits

  07 augustus − De VVD in Zuid-Holland is zeer bezorgd over de bereikbaarheid van de Leidse regio tijdens de spits. De bruggen op de vaarroute van de zandschepen die betrokken zijn bij de aanleg van de RijnlandRoute staan namelijk veel vaker open in de spitsuren. Lees verder

 • Betrokken provincie krijgt inzicht in Eurovisie-bidbook Rotterdam

  02 augustus − De provincie Zuid-Holland werpt haar volle gewicht in de strijd om Rotterdam te ondersteunen bij de pogingen om het Eurovisiesongfestival binnen te halen. Leden van Provinciale Staten krijgen nu de kans het geheime bidbook in te zien. Lees verder

 • Provincie gaat subsidies uitgebreider toelichten

  25 juli − Als de provincie Zuid-Holland subsidies uitdeelt, krijgen Provinciale Staten daar voortaan meer informatie over. De VVD vond de toelichting te summier en kreeg steun van bijna alle andere fracties. Lees verder

 • VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zetten grote stappen

  25 juli − De coalitieonderhandelaars van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland zetten grote stappen op weg naar een nieuw akkoord voor 2019 – 2023. “Er is de afgelopen weken keihard en met succes gewerkt om samen tot een nieuw coalitieakkoord te komen. De partijen zetten nu de puntjes op de i, gaan kort op vakantie en verwachten het akkoord dinsdag 20 augustus te kunnen presenteren”, aldus formateur Jon Hermans-Vloedbeld. Lees verder

 • Provinciaal besluit over Decathlon gaat alleen over Schiedam

  16 juli − De provincie Zuid-Holland moet de weg vrijmaken voor de vestiging van een Decathlon-conceptstore in Schiedam. Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat de gemeente Schiedam daar toestemming voor krijgt. Dit besluit gaat uitsluitend over Schiedam. Het is absoluut niet de bedoeling om de deur nu overal in Zuid-Holland open te zetten voor grote winkels buiten de bebouwde kom. Lees verder

 • VVD wil één loket voor strandondernemers

  16 juli − Ondernemers met een strandpaviljoen zijn in de wintermaanden veel tijd en energie kwijt aan administratief gedoe. Voor verschillende vergunningen krijgen zij te maken met de gemeente, het waterschap, de provincie én Rijkswaterstaat. De VVD wil dat hier een einde komt: er moet gewoon één loket komen voor strandondernemers. Lees verder

 • Deze onderhandelaars werken aan een akkoord voor Zuid-Holland

  12 juli − De onderhandelingen van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland over een nieuw akkoord voor 2019 - 2023 zijn van start gegaan. Namens de partijen zitten de volgende onderhandelaars aan tafel: Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA). Lees verder

 • VVD, ChristenUnie&SGP, GroenLinks, PvdA en CDA beginnen formatiebesprekingen

  05 juli − De vorming van een nieuw college in Zuid-Holland is in een volgende fase beland. VVD, ChristenUnie&SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zijn formatiebesprekingen aangegaan. Lees verder

 • Provinciale Staten willen groen licht voor Decathlon Schiedam

  05 juli − De provincie Zuid-Holland moet de weg vrijmaken voor de vestiging van een Decathlon-conceptstore in Schiedam. Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat de gemeente Schiedam daar toestemming voor krijgt. Lees verder