Nieuws

 • ‘Ik wil tegenwicht bieden aan politiek geregeerd door emoties’

  © Wim van Vossen

  25 juni − Zuid-Holland - VVD-Statenlid Mirjam Nelisse (41) benadert politiek als wetenschap. ‘Liever baseer ik me op de feiten dan op de onderbuik.’ Als het moet, gaat ze zelf op onderzoek uit om die feiten boven water te halen. Nelisse is het enige agrarische Statenlid in Zuid-Holland. Lees verder

 • VVD Zuid-Holland bezorgd over Noord-Hollandse plannen Duinpolderweg

  25 juni − De VVD in Zuid-Holland deelt de zorgen van VNO-NCW over de plannen van het nieuwe college in Noord-Holland. De coalitie daar wil de Duinpolderweg ‘on hold’ zetten, ondanks vergevorderde afspraken met Zuid-Holland en de betrokken gemeenten. Lees verder

 • VVD vraagt door over bereikbaarheid Keukenhof

  25 juni − De VVD Zuid-Holland is nog niet overtuigd door de antwoorden van de provincie over de bereikbaarheid van de Keukenhof. Het college lijkt te suggereren dat het allemaal wel meevalt, terwijl het afgelopen seizoen heeft laten zien dat er grote problemen zijn. Lees verder

 • Provincie gaat zich enthousiast inzetten voor Songfestival in Zuid-Holland

  19 juni − De provincie Zuid-Holland zoekt contact met Rotterdam en Den Haag om te helpen bij de pogingen van die steden om het Eurovisiesongfestival te organiseren. Het college ziet kansen om door middel van het evenement de hele provincie internationaal op de kaart te zetten. Lees verder

 • VVD neemt het initiatief in formatie Zuid-Holland

  17 juni − Jon Hermans-Vloedbeld gaat aan de slag als informateur voor een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Sjoerd Vollebregt zal optreden als co-informateur. Lees verder

 • Coalitie met Forum ondanks positieve houding VVD niet mogelijk

  12 juni − De VVD Zuid-Holland is teleurgesteld dat een coalitie met Forum voor Democratie niet mogelijk is gebleken. Onder leiding van informateur Hans Wiegel zijn alle mogelijke opties na de verkiezingen verkend. Ondanks een positieve en constructieve houding van zowel de VVD als Forum voor Democratie kan er nu geen coalitie gevormd worden. Andere partijen wierpen te veel blokkades op. Lees verder

 • Komt het Eurovisiesongfestival naar Zuid-Holland?

  19 mei − Dankzij de overwinning van Hellevoeter Duncan Laurence in Tel Aviv mag Nederland in 2020 het Eurovisiesongfestival organiseren. Als het aan de Provinciale Statenfracties van VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D’66 ligt, komt het festival dan naar Zuid-Holland. Lees verder

 • VVD neemt met respect kennis van aftreden gedeputeerde Weber

  09 mei − De VVD-Statenfractie heeft respect voor de beslissing van gedeputeerde Han Weber (D66) om per direct af te treden. De VVD herkent zich in de woorden van Commissaris van de Koning Jaap Smit, die Weber kenschetste als een integere en plezierige gedeputeerde. Hij treedt voortijdig af omdat de provinciale organisatie een belangrijk advies over “het warmteproject” niet met hem deelde. Daardoor kon hij Provinciale Staten niet volledig informeren. Lees verder

 • FVD, VVD en CDA presenteren nadere inhoudelijke verkenning

  02 mei − De VVD Zuid-Holland heeft met Forum voor Democratie en CDA een nadere inhoudelijke verkenning gepresenteerd, die is aangeboden aan informateur Hans Wiegel. De gesprekken verliepen in goede sfeer. Daardoor is weer een stap gezet in de informatie voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Alle drie de fracties hebben zich achter de tekst geschaard. Lees verder

 • Verkeerschaos Keukenhof toont noodzaak Duinpolderweg aan

  24 april − De provincie Zuid-Holland moet stoppen met praten over een betere bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en nu echt in actie komen. De verkeerschaos rond de Keukenhof tijdens het Paasweekend toont volgens de VVD-Statenfractie aan dat het zo niet langer kan. Lees verder

 • Boeren onnodig in kwaad daglicht over bijensterfte

  18 april − Bestrijdingsmiddelen zijn niet de oorzaak van de grote sterfte onder honingbijen, zoals lange tijd is aangenomen. De schuldige is de exotische varroamijt, een parasiet die vanuit Azië naar Europa is gekomen. Dat concludeert Wageningen University & Research na uitgebreid onderzoek. De VVD Zuid-Holland vindt dat boeren onnodig in een kwaad daglicht zijn gesteld. Lees verder

 • Nadere inhoudelijke verkenning door FVD, VVD en CDA

  16 april − Informateur Wiegel heeft in Zuid-Holland verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties. Deze gesprekken hebben in deze fase nog niet geleid tot een conclusie van de informateur. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van FVD, VVD en CDA voorgesteld een programmatische verkenning op hoofdlijnen te maken. Lees verder

 • Nieuwe VVD-fractie popelt om aan de slag te gaan

  28 maart − Tegelijk met de rest van de nieuwe Staten is de nieuwe fractie van de VVD in Zuid-Holland geïnstalleerd. Net als de afgelopen vier jaar bestaat de fractie uit tien leden, die uit alle hoeken van de provincie komen. Lees verder

 • Vertrekkende fractie met dank en eer uitgezwaaid

  28 maart − De provincie Zuid-Holland heeft woensdag afscheid genomen van de vertrekkende Statenleden, onder wie zeven VVD’ers. Tijdens een speciale vergadering werden zij bedankt voor hun enorme inzet voor Zuid-Holland. Lees verder

 • Provinciaal debat voor jongeren

  12 maart − De JOVD en andere politieke jongerenorganisaties hielden in samenwerking met de Haagse studievereniging HSV Trinitas op 5 maart een provinciaal debat op de Haagse Hogeschool. VVD-Statenlid Laurine Bonnewits kruisde de degens met collega-kandidaten van CDA, D66 en de ChristenUnie. Lees verder

 • Drukbezocht vrouwenontbijt op Provinciehuis

  12 maart − Op Internationale Vrouwendag vond op het Provinciehuis in Den Haag het vijfde Vrouwenontbijt van de provincie Zuid-Holland plaats. Een mooie traditie die een paar jaar geleden begonnen is om vrouwen enthousiast te maken voor de provinciale politiek. Lees verder

 • VVD wil dat schepen stoppen met lozen van giftige gassen in de lucht

  09 maart − Varend ontgassen: sinds 2015 is het verboden in Zuid-Holland, maar in de praktijk gebeurt het nog steeds, vooral in Rijnmond en de Krimpenerwaard. De VVD wil nu dat schepen definitief stoppen met het lozen van de soms giftige gassen in de lucht. Lees verder

 • Oplossing geluidsoverlast Voorschoten in zicht

  26 februari − De provincie Zuid-Holland moet maatregelen nemen die de geluidsoverlast van de Rijksweg A4 in Voorschoten daadwerkelijk verminderen. Provinciale Staten hebben het college daartoe opdracht gegeven. Lees verder

 • Het was een eer

  24 februari − De afgelopen drie jaar heb ik mij ingezet voor onze mooie provincie en daarmee voor ons mooie land. Het was een eer en een genoegen om Nederland te dienen en ik heb er ontzettend van genoten. Lees verder

 • Ruimte voor recreatie

  24 februari − Jaarlijks ontvangt Zuid-Holland bijna 3 miljoen hotelgasten. Zij moeten volop van onze mooie provincie kunnen genieten. De VVD in Zuid-Holland wil ondernemers in de recreatieve sector daarom letterlijk en figuurlijk de ruimte geven. Lees verder