• Rotterdam Makers District: oud industriegebied leeft weer helemaal op

  18 juli − De VVD-Statenfractie bracht onlangs een bezoek aan de Merwe-Vierhavens (M4H), onderdeel van het Rotterdam Makers District. In dit gebied dicht bij het Marconiplein waren vroeger de fruitterminals te vinden die inmiddels zijn verschoven naar de Maasvlakte. De gemeente wil het industriële erfgoed ombouwen en een nieuwe bestemming geven. Lees verder

 • De Rotterdamse haven wordt steeds duurzamer

  18 juli − Het belang van de haven van Rotterdam voor de economie van Zuid-Holland is gigantisch. De VVD-Statenfractie gaat er dan ook met enige regelmaat op bezoek, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Lees verder

 • Extra bomen en struiken tegen geluidsoverlast Voorschoten

  18 juli − Op initiatief van de VVD gaat de provincie Zuid-Holland extra bomen en struiken aanleggen langs de Meeslouwerplas en Vlieland bij Voorschoten. Op die manier krijgt de natuur een kwaliteitsimpuls en neemt de geluidsoverlast van de A4 sterk af. Lees verder

 • Een Rotterdams familiebedrijf met 4000 medewerkers over de hele wereld

  18 juli − Ruim 4000 medewerkers, een omzet van 1,5 miljard euro en toch gewoon een Rotterdams familiebedrijf. Van Oord bouwt windmolenparken en pijpleidingen, beschermt kusten, wint land aan en onderhoudt havens en vaarwegen. Overal ter wereld. Meer dan genoeg reden voor de VVD-Statenfractie om dit bijzondere Zuid-Hollandse bedrijf te bezoeken. Lees verder

 • Nederlandse regio’s profiteren ook van EU-geld

  04 juli − Er zullen niet veel mensen zijn die de term ‘Europees cohesiebeleid’ kennen. Toch is het met 352 miljard euro een van de grootste posten op de begroting van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van regio’s en steden in heel de EU. Ook in Nederland dus. Lees verder

 • VVD: Industrie en bedrijven moeten veel meer energie besparen

  04 juli − Als de provincie haar ambitieuze klimaatdoelen wil halen, zal ze veel meer aandacht moeten hebben voor energiebesparing door industrie en bedrijven. De VVD-Statenfractie vindt het hoog tijd dat Zuid-Holland daar werk van maakt. Het college heeft dat inmiddels toegezegd. Lees verder

 • Omgevingswet op de Noordzee?

  04 juli − Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Veel gemeenten zijn al gestart met de voorbereidingen. Zij moeten straks ‘integrale ontwikkelingsplannen’ maken, waarin onder andere wonen, verkeer, recreatie, water, natuur en sociale samenhang tegelijk aan de orde komen. Lees verder

 • VVD wil minder wateroverlast bij stortbuien

  04 juli − De provincie Zuid-Holland gaat een plan maken om de overlast bij hevige stortbuien zo veel mogelijk te beperken. De VVD-Statenfractie had daar om gevraagd. Lees verder

 • De Bollenstreek heeft nog veel meer te bieden dan bloemen

  07 juni − Het bestuur van de provincie Zuid-Holland is onlangs op bezoek geweest bij de Keukenhof. Dit keer niet bij de bloemenshow, die is al dicht, maar bij het kasteel. Lees verder

 • Winkeliers verdienen de kans om te experimenteren

  06 juni − De economie en het koopgedrag van mensen veranderen razendsnel. Winkeliers moeten creatief en innovatief zijn om met die veranderingen mee te bewegen. De VVD in Zuid-Holland wil dat ze dan niet tegen een muur van verouderde regels aanlopen. Lees verder

 • Werd de Omgevingswet geboren in Nootdorp?

  05 juni − Sinds hij lid is van Provinciale Staten, voert Ben de Vries namens de VVD het woord over de Omgevingswet. Hij is groot voorstander van die nieuwe wet, omdat besluiten over ruimtelijke ordening daardoor van onderop tot stand komen. “Alle vrijheid aan de inwoners”, zei hij daar al eens enthousiast over. Lees verder

 • Provincie houdt opnieuw veel geld over

  05 juni − Voor het overgrote deel gaan de dingen goed in Zuid-Holland. Die positieve conclusie kon de VVD ook in het derde jaar van dit college trekken bij de behandeling van de financiële jaarstukken. Lees verder

 • VVD wil actie van college voor snel internet

  04 juni − Op te veel plaatsen in Zuid-Holland hebben mensen last van traag internet. Soms is er zelfs helemaal geen bereik. De VVD-Statenfractie wil dat overal in Zuid-Holland snel internet is en verwacht in de Voorjaarsnota een concreet voorstel van het provinciebestuur. Lees verder

 • Regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland - Derde Editie

  14 mei − In september a.s. begint de derde editie van de regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland. De masterclass is bedoeld voor VVD-ers die lid zijn van de Regio Zuid-Holland, aantoonbaar actief zijn (geweest) binnen de VVD in enige vorm of hoedanigheid en die de ambitie hebben om een politieke- of bestuursfunctie binnen of namens de VVD te bekleden. Lees verder

 • Onze krachtige kust

  01 mei − De website onze krachtige kust is live! Op www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust kunnen de inwoners van Zuid-Holland de drie vragen over de kust invullen, zich aanmelden voor de Kustdag op 20 juni en meer lezen over het kustbeleid van de provincie. Lees verder

 • Taxi-drone voor het eerst in Europa

  25 april − VVD-Statenlid Laurine Bonnewits was onlangs in de Amsterdam ArenA aanwezig bij de eerste vlucht van een taxi-drone in Europa. De Chinese Ehang216 vloog daar enkele rondjes, bestuurd vanaf een laptop via het 4G+-netwerk van KPN in het stadion. In de toekomst gaat de drone op 5G vliegen. Lees verder

 • Zuid-Holland gaat vaart maken met herbestemming van erfgoed

  20 april − De provincie Zuid-Holland gaat nu echt stappen maken met het vinden van nieuwe bestemmingen voor cultureel erfgoed. De VVD-Statenfractie pleit daar al jaren voor. Lees verder

 • Alleen statiegeld is niet de oplossing voor zwerfvuil

  16 april − De provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, een gezelschap van bedrijven, lokale overheden en organisaties die pleiten voor statiegeld op blikjes en kleine flesjes. De VVD stemde voor het initiatief van de SP, maar wijst er wel op dat de problemen met zwerfvuil hierdoor niet zijn opgelost. Lees verder

 • Hoe een verouderd industriegebied een kansrijk woon-werkgebied wordt

  16 april − De VVD-Statenfractie bracht onlangs een bezoek aan De Binckhorst, een zeer bijzondere plek in Den Haag. Hier weet de gemeente namelijk een verouderd industriegebied te transformeren in een duurzame en kansrijke locatie om te wonen en te werken. Lees verder

 • VVD wil snel internet in hele provincie

  11 april − De VVD in Zuid-Holland neemt het initiatief om overal in de provincie snel internet mogelijk te maken. Op dit moment hebben te veel inwoners een te trage verbinding. Soms is er zelfs helemaal geen bereik. Het gaat dan vooral om het platteland, maar ook in de steden zijn er zwakke plekken. De VVD wil dat de provincie in actie komt. Lees verder