Permanente Scouting Commissie VVD Zuid-Holland

De VVD is altijd op zoek naar ambitieuze liberalen die zich willen inzetten voor een liberaler Nederland. Of dit nu op lokaal, regionaal of (inter)nationaal niveau is. Voor VVD-ers die een het lokaal netwerk overstijgende ambitie hebben is er door het regiobestuur van de VVD Zuid-Holland een permanente scoutingcommissie ingesteld.

De scoutingcommissie

De scoutingcommissie heeft als opdracht het scouten en begeleiden van VVD-ers die bovenlokale ambities hebben. Of dit nu is als lid van provinciale staten, gedeputeerde staten of als lid van een waterschap. De scoutingcommissie richt zich primair op VVD-ers die al de nodige politieke ervaring op lokaal niveau hebben opgedaan dan wel een zodanige relevante maatschappelijke ervaring hebben dat zij een rol op regionaal c.q. provinciaal niveau aankunnen. Daarnaast is de scoutingcommissie op zoek naar VVD-ers die de ambitie hebben om wethouder of burgemeester te worden in Zuid-Holland. Ook leden die een (inter)nationale ambitie hebben, maar in hun carrière nog niet ver genoeg gevorderd zijn voor een gesprek met de landelijke permanente scoutingcommissie kunnen voor advies en begeleiding aankloppen bij de regionale scoutingcommissie. Daarnaast scout de commissie ook voor het maatschappelijk middenveld.

Hoe werkt het?

U kunt zich via scouting@vvdregiozh.nl aanmelden bij de scoutingcommissie. U wordt verzocht om bij uw e-mail mee te sturen:

  • een motivatiebrief (van maximaal een half tot een heel A4-tje) waarin u aangeeft wat uw ambities zijn en wat uw motivatie voor een gesprek is;
  • een curriculum vitae, waaruit zowel uw maatschappelijke als uw eventuele bestuurlijke of politieke loopbaan blijkt;
  • een aanbevelingsbrief van uw lokaal netwerkbestuur. Mocht u die om wat voor reden niet krijgen, dan kunt u dit in uw motivatiebrief aangeven onder vermelding van de reden waarom.

Na ontvangst van uw aanmelding beoordeelt de scoutingcommissie of een gesprek aangewezen is. De scoutingcommissie heeft het recht om u, wanneer u zich naar de mening van de scoutingcommissie te vroeg in uw carrière meldt, te verwijzen naar de lokale scoutingcommissie (Den Haag/ Rotterdam) dan wel het lokale netwerkbestuur. Komt uw brief door de eerste selectie? Dan zal er een afspraak worden ingepland tussen u en twee leden van de scoutingcommissie.

Tijdens het gesprek met de scoutingcommissie wordt uw ambitie besproken en krijgt u feedback op uw ambities. Het vervolg is afhankelijk van uw ambitie en het punt waarop u zich in uw (politieke/bestuurlijke) carrière bevindt. Het kan zijn dat u als advies meekrijgt om na bijvoorbeeld een jaar weer eens een afspraak te maken. Het kan ook zijn dat er meteen concrete afspraken voor een vervolgafspraak worden gemaakt.

De leden van de scoutingcommissie

De regionale-scoutingcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Erik van Heijningen (voorzitter)
  • Catharina Bieringa-de Jong
  • Heleen Dupuis
  • Anne Mulder
  • Brenda Poels
  • Ronald Vuijk
  • Jan Vonk

De commissie wordt bijgestaan door haar secretaris: Lars Nieuwerf

Verwerking van persoonsgegevens

Door u aan te melden bij de scoutingcommissie gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door de scoutingcommissie worden vastgelegd in een geautomatiseerd computersysteem. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is tweeledig. Enerzijds om de gesprekken met de scoutingcommissie mogelijk te maken en anderzijds worden uw gegevens opgenomen in de talentenpool van het regiobestuur. De scoutingcommissie legt zowel uw ambitie als uw vorderingen vast. Zodra het regiobestuur op zoek is naar een kandidaat voor een politieke of bestuurlijke functie kan zij de talentenpool voor dat doel raadplegen. Op de registratie zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Verantwoordelijke voor verwerking is het Regiobestuur.

Hebt u vragen over de regionale scoutingcommissie? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de scoutingcommissie, Lars Nieuwerf of met het bestuurslid Opleiding en Talentmanagement van het Regiobestuur via opleidingen@vvdregiozh.nl.