Jeannette Baljeu

Portefeuille: 

  • Financiën
  • EU en internationaal
  • Water
  • Transitie haven en industrie
  • Warmterotonde
  • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
  • IPO-bestuur

Contact secretariaat:
Woonplaats: Rotterdam

  • Oud-wethouder van Rotterdam
  • Ging in studententijd al debatteren
  • Geniet van de natuur

Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen. Met mijn ervaring wil ik daarom bewoners, bedrijven, organisaties en politiek bij elkaar brengen. Want ik zie overal om me heen dat mensen vooruit willen. Maar alleen als we begrip hebben voor elkaar, kunnen we de vele vraagstukken voor de toekomst samen aanpakken. Op die manier wil ik Zuid-Holland, en daarmee ook Nederland, mooier maken.