Woordvoerderschappen

Laurine Bonnewits:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Klimaat
 • EU/internationaal

Karima Bouchtaoui: 

 • Water
 • Bodem
 • Wonen

René van Hemert:

 • Omgevingsbeleid
 • Milieu (incl. gezond en veilig, incl. vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Erwin Hoogland:

 • Mobiliteit (m.u.v. OV en fiets)
 • Goederenvervoer (m.u.v. vervoer over water)
 • Warmtebedrijf Rotterdam

Sabrina van der Lubbe:

 • Financiën
 • Toezicht Verbonden Partijen
 • Commissie Onderzoek van de Rekening
 • Recreatie

Mirjam Nelisse:

 • Stikstof 
 • Landbouw
 • Energie (m.u.v. Warmtebedrijf Rotterdam)
 • Vervoer over water

Peter van Waaij:

 • Economische zaken (incl. greenports, onderwijs en arbeidsmarkt, excl. innovatie)
 • Innovatie

Rense Weide: 

 • Personeel en organisatie incl. communicatie
 • Maatschappij
 • Cultuur en erfgoed

Frederik Zevenbergen: 

 • Bestuur
 • Bestuurlijk en Financieel toezicht
 • Openbaar Vervoer en fiets

Herbert Zilverentant:

 • Natuur
 • Luchtvaart
 • Faunabeheer