VVD wil windturbines alleen op plaatsen waar er draagvlak voor is

Als er dan toch windturbines moeten komen in Zuid-Holland, dan wil de VVD dat er heel goed wordt nagedacht over de locaties. Dat betekent niet alleen dat de locatie planologisch en technisch haalbaar moet zijn, maar ook dat inwoners en ondernemers in de omgeving erachter staan. 

Wat de VVD betreft wordt er zelfs intensief gezocht naar een vorm van participatie. VVD-Statenlid Marcel Ludema: “Als het je eigen windturbine is, kijk je er toch anders naar dan wanneer er ineens een kolossaal object in je achtertuin wordt geplaatst.”

De provincie Zuid-Holland zoekt momenteel naar locaties voor windturbines. De provincie heeft namelijk de taak op zich genomen om in 2020 735,5 megawatt aan windenergie op te kunnen wekken. Voordat de gekozen locaties definitief kunnen worden vastgelegd, moet er eerst een milieueffectrapportage (MER) worden gemaakt.

In de MER komt de focus te liggen op de aspecten ‘geluid’, ‘slagschaduw’, ‘ecologie’, ‘landschap’ en ‘veiligheid’. De VVD wil dat daar het aspect ‘levenseinde’ aan wordt toegevoegd. Ludema: “Wij zijn ervan overtuigd dat de windturbines weer weggehaald worden als de subsidieperiode voorbij is, want zonder subsidie leveren ze niet genoeg op. Wij willen dus onderzoeken wat de sloop te zijner tijd voor effect heeft op de locatie.”

De provincie beslist zelf niet over de plaatsing van windturbines, maar maakt ze wel mogelijk als aan de voorwaarden is voldaan. Gemeenten en particuliere initiatiefnemers kunnen mogelijke locaties aandragen. Er ligt momenteel al een lijst met locaties, maar de VVD wil dat het mogelijk blijft om daar potentiële plaatsen aan toe te voegen. Ludema: “Hoe meer er te kiezen is, hoe beter. Dan kunnen we echt op zoek naar plaatsen waar er draagvlak is.”