Snelle veranderingen vragen om sterk bestuur

We leven in een tijd waarin de veranderingen heel snel gaan. Dat vraagt ook iets van de overheid: het land, de provincies en de gemeenten moeten met hun tijd meegaan en op een andere manier bestuurd worden.

 

In Zuid-Holland is men druk bezig met die veranderingen. De provincie heeft een notitie geschreven over slimmer en sterker bestuur. “Voor een groeiende economie heb je een sterk en scherp bestuur nodig”, zegt VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn. “Daar zijn alle schrijvers van rapporten over dit onderwerp het wel over eens.”

 

Zuid-Holland wil zich op drie aspecten gaan richten:

- regionale samenwerking om de economie te versteken en innovatie aan te jagen

- ruimte voor eigen cultuur en gewoonten in kleine kernen binnen een gemeente

- versterking van de lokale democratie en minder bestuurslagen

 

Van Dobben de Bruijn spreekt van een positieve kijk op samenwerking tussen gemeenten: “Het kan herindeling zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Belangrijk is dat de cultuur van de oorspronkelijke kernen behouden blijft, terwijl de gemeente wel een serieuze gesprekspartner voor grote buurgemeenten wordt. Er zijn al verschillende Zuid-Hollandse regio’s waar men dit begrepen heeft en voortvarend de goede kant op gaat.”