Zuid-Holland vertegenwoordigen in Brussel!

Het is niet iets wat veel mensen weten, maar het Zuid-Hollandse parlement heeft een werkgroep Europa. Wetgeving vanuit Brussel kan namelijk directe gevolgen hebben voor Zuid-Holland en dus moeten de belangen van de provincie goed behartigd worden.

Speerpunten voor Zuid-Holland zijn dit jaar voedsel, kennis en innovatie. “We gaan voor een duurzame en innovatieve voedselvoorziening”, vertelt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Daarbij vinden wij het belangrijk dat de hele landbouwsector de aandacht krijgt die hij verdient. In het jaarplan van de provincie werd alleen de tuinbouw genoemd en dat vinden wij te beperkt.”


Op het gebied van kennis en innovatie wil de VVD dat onderzoeksinstellingen, universiteiten en innovatieve bedrijven nauwer met elkaar gaan samenwerken. Zo kunnen onderzoeksprojecten efficiënt worden uitgevoerd.

Nelisse: “We hebben uitgebreid met de gedeputeerde gesproken over alle plannen. Nu hard aan het werk om Zuid-Holland te vertegenwoordigen in Brussel!”