De Hoeksche Waard verdient één sterke gemeente

De VVD Zuid-Holland steunt het voorstel van de provincie om de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard samen te voegen tot één gemeente. De liberalen zijn ervan overtuigd dat de inwoners van de regio baat hebben bij een sterk en slagvaardig bestuur.

Na twaalf jaar denken en praten over herindeling kwamen de gemeenteraadsleden uit de Hoeksche Waard eind 2015 tot de conclusie dat ze er niet uit kwamen. Zij waren het over twee dingen wel eens: niets doen was geen optie en de provincie moest haar verantwoordelijkheid nemen.

Dat heeft de provincie gedaan, door een herindeling voor te stellen. Als reactie daarop heeft een groep inwoners van de Hoeksche Waard het initiatief genomen om de gemeenten nauwer te laten samenwerken. “Zij hebben veel bereikt en dat verdient respect”, zegt VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn. “Op veel gebieden wordt nu goed samengewerkt. Maar een aantal problemen is nog steeds niet opgelost.”

Van Dobben de Bruijn doelt vooral op de stroperigheid van de bestuurlijke besluitvorming. “Snel en goed reageren kan niet als ieder besluit langs vijf gemeenteraden én een regioraad moet. Bovendien is die regioraad niet democratisch gekozen. Wie controleert dat orgaan? Met deze constructie is belangenverstrengeling onvermijdelijk en slagvaardige besluitvorming onmogelijk.”

Herindeling is volgens de VVD daarom de enige oplossing. Van Dobben de Bruijn: “Wij hebben grote bewondering voor de inwoners van de Hoeksche Waard en hun liefde voor hun regio. Zij verdienen een sterk bestuur, dat werk maakt van banen, woningen en innovatie. Een bestuur dat voorkomt dat de Hoeksche Waard een krimpregio wordt. Het is tijd dat aan alle onzekerheid een einde komt.”