VVD: Leerdam en Zederik niet naar Utrecht

De VVD Zuid-Holland doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om heel goed na te denken over de provincie waarin de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden komt te liggen. De liberalen hopen dat het parlement niet klakkeloos het onzorgvuldige voorstel van de provincie Utrecht overneemt.

Utrecht heeft voorgesteld om de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik samen te voegen met het Utrechtse Vianen, binnen de provincie Utrecht. “Maar in dat voorstel zijn allerlei bezwaren daartegen genegeerd”, zegt VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn. “Het is helemaal niet in het belang van de inwoners van Leerdam en Zederik om bij Utrecht te gaan horen, maar naar hen is niet geluisterd. Het belang van de bestuurders gaat blijkbaar boven dat van de inwoners.”

De VVD heeft altijd gezegd dat provinciegrenzen een herindeling niet in de weg mogen liggen. Van Dobben de Bruijn: “Dat vinden we nog steeds. Maar dan moet je wel de juiste provincie kiezen. Als je alles afweegt, is dat in dit geval duidelijk Zuid-Holland. De Vijfheerenlanden werken heel nauw samen met de Alblasserwaard. Qua cultuur, religie, bedrijvigheid, landschap en historie zijn die twee regio’s een eenheid. Ook Vianen is van oudsher een Hollandse stad.”

Van Dobben de Bruijn roept de Tweede Kamer daarom op in het belang van de hele regio en haar inwoners te denken. “De minister heeft aan Utrecht gevraagd om een zorgvuldig voorstel te maken, waarin de argumenten van alle belanghebbenden zijn meegewogen. Aan die opdracht heeft Utrecht simpelweg niet voldaan. Er is dus geen reden om het voorstel over te nemen.”