Een olifant van een wet

Zelden zijn zo veel regels tegelijkertijd geschrapt. Door het aannemen van de zogenaamde Omgevingswet worden tientallen wetten en honderden regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en erfgoed teruggebracht tot slechts één wet. Een enorme versimpeling.

Maar: die wet moet op 1 januari 2019 ingaan. En voor die tijd is er nog heel veel werk te verzetten. Vooral voor provincies, omdat de onderwerpen waar het om gaat grotendeels provinciaal beleid zijn. “Een olifant in het Provinciehuis”, zo noemt VVD-Statenlid Bas Kurvers de Omgevingswet dan ook. Maar wel één waar hij graag zijn tanden in zet.

“Als wij dit goed doen, gaat deze wet ontzettend veel voordelen opleveren voor onze inwoners”, zegt Kurvers. “Daarom is het belangrijk dat we het zorgvuldig doen. Het is een gigantische klus, dus het kan niet in één keer. We zullen het stap voor stap moeten aanpakken.”

Dat vraagt veel van de provinciale ambtenaren. Kurvers: “De Omgevingswet geeft ons een nieuwe bril, zodat we anders naar de wereld – althans, de omgeving – kijken. Daar moeten onze ambtenaren in getraind worden, want zij moeten anders gaan kijken, denken en werken dan ze gewend zijn.”

Maar ook de provinciale politici krijgen een andere rol, zegt Kurvers: “Wij hebben straks minder controle, want er komt veel meer ruimte voor experimenten en voor maatwerk. Dat betekent ook dat we verschillen tussen regio’s en gemeenten moeten accepteren.”

De provincie staat dus voor een enorme uitdaging de komende twee jaar. Kurvers heeft er zin in: “Dit is waar wij als liberalen voor staan: minder regels, meer ruimte. Als VVD gaan we zorgen dat de Omgevingswet in Zuid-Holland een groot succes wordt.”