Energie halen uit warmte

Bij het opwekken van energie komt vaak ongewenst warmte vrij. Dat is niet goed voor het milieu en daarom wil de provincie Zuid-Holland meewerken aan manieren om die warmte vervolgens weer als energie te gebruiken. De VVD is daar voorstander van.

VVD-Statenlid Marcel Ludema: “In veel gevallen kun je het vrijkomen van restwarmte voorkomen door innovatie en besparing. Maar soms is het onvermijdelijk dat er toch warmte vrijkomt. Dan moet je slim zijn en het beste van die warmte maken.”

Om dit voor elkaar te krijgen wordt er nu gewerkt aan een zogenaamd ‘warmteparticipatiefonds’. De provincie is een van de partijen die meedoet aan het bouwen van een warmterotonde. De provincie zet zich in voor een goede regisseursrol. Ludema: “Wij willen het zo veel mogelijk aan de markt overlaten. Wat ons betreft mag iedereen zijn niet vermijdbare restwarmte aanbieden, dus bijvoorbeeld ook kolencentrales.”

Voor de VVD staat voorop dat mensen een eerlijke prijs betalen voor deze vorm van energie. Ludema: “De prijs moet concurrerend zijn met andere energievormen waarvoor de consument zou kunnen kiezen.” Het college heeft dit toegezegd.