Provincies bezoeken Eerste Kamer

Statenleden, gedeputeerden en Commissarissen van de Koning uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben onlangs een gezamenlijk bezoek gebracht aan de Eerste Kamer.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) heette iedereen welkom. Zij sprak onder andere over de manier waarop de Eerste Kamer wetgeving beoordeelt. Ook ging ze in op de renovatie van het Binnenhof in 2020. “Het Binnenhof is het symbool van democratie. Daarom willen we ook tijdens de verbouwing zo veel mogelijk transparant blijven”, aldus de voorzitter.

Vervolgens vond een leuke discussie plaats tussen de leden van de Provinciale Staten en Eerste Kamerleden. Zij spraken over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, over decentralisaties en over de omgevingswet. Alle drie de provincies benadrukten het belang van de omgevingswet. Ze werken er momenteel hard aan om die wet op een goede manier in te voeren.

VVD-Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn sprak over de rol van de provincie als middenbestuur. Hij wees erop dat sommige taken niet voor niets naar gemeenten worden verschoven. Volgens Bruijn kunnen provincies wel blijven meedenken, maar moeten ze die taken niet proberen terug te halen.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch en een rondleiding. De Zuid-Hollandse VVD-Statenleden vonden het een bijzonder nuttige ontmoeting.