Iedereen betrekken bij natuur!

De provincie Zuid-Holland heeft een zogenaamde startnotitie geschreven om het natuurbeleid aan te passen. De VVD had daar wel een aantal kanttekeningen bij.

Zo wil de VVD graag dat er een betere samenwerking komt tussen boeren en natuurorganisaties. VVD-Statenlid Mirjam Nelisse: “De vraag daarbij is: hoe krijg je de boer aan boord? Maar niet alleen boeren moeten betrokken worden, wij willen dat er ook draagvlak is onder inwoners in het algemeen.”

Vanzelfsprekend wil de VVD ook dat er duidelijkheid is over de financiën. Daarnaast heeft Nelisse gevraagd om de speciale aandacht voor de bescherming weidevogels wat te verbreden: “Kwetsbare akkervogels zoals de patrijs moeten daar ook bij betrokken worden. En we moeten bij de bescherming kijken naar de rol van het leefgebied én die van roofdieren.”

De startnotitie was volgens de Statencommissie nog niet concreet genoeg. Voor de zomer van 2017 komt er een nieuwe notitie.