Van Zuid-Holland tot Europa: afval opnieuw gebruiken!

Het is een term die tegenwoordig regelmatig valt: de circulaire economie. In de praktijk betekent dat gewoon afval opnieuw gebruiken. Als grondstof, of als product. Goed voor het milieu, maar ook voor de opkomst van nieuwe bedrijven en voor de ontwikkeling van kennis en innovatie. 

Om de circulaire economie daadwerkelijk en op grote schaal van de grond te krijgen, moeten ondernemers en de overheid de handen ineen slaan. Op alle niveaus, van de gemeente en de provincie tot en met Europa. Daarom bezocht de werkgroep Europa van de Zuid-Hollandse Provinciale Staten een forumbijeenkomst over dit onderwerp in Haarlem.

Rijkswaterstaat, de Amsterdamse Haven en verschillende ondernemers lieten zien wat er momenteel al gebeurt. Provinciale en Europese politici bespraken welke regels er veranderd moeten worden om de circulaire economie echt de ruimte te geven. 

VVD-Statenlid Laurine Bonnewits: “Het zijn vooral Europese regels die het soms nog in de weg zitten. Provincies kunnen juist een stimulerende rol spelen. Dat moeten we zeker ook gaan doen. De overgang naar een circulaire economie is in het belang van ons allemaal.”