Provinciale Staten ontmoedigen afsplitsingen fracties

Het wordt onaantrekkelijk voor Statenleden om zich af te splitsen van de eigen fractie. Ze krijgen voortaan de helft minder spreektijd bij debatten en de vergoeding voor personeel en andere ondersteuning wordt gehalveerd. Bovendien heten afgesplitste partijen geen 'fractie' meer, maar 'groep'. Op initiatief van de VVD zijn de provinciale regels aangepast. Provinciale Staten stemden unaniem voor.

VVD-Statenlid Rense Weide is content met de aanpassingen: "Ook in Zuid-Holland hebben de afgelopen jaren leden van verkozen fracties zich afgesplitst. Het afsplitsen had een zekere aantrekkingskracht. Het is goed dat aan die aantrekkingskracht nu ook in de provinciale politiek een einde aan komt." 

De Tweede Kamer heeft voor de Kerst al haar eigen regels aangepast aan de hand van het advies van de commissie-Bisschop. Deze commissie heeft gekeken naar de manier waarop afsplitsen kan worden ontmoedigd, omdat het parlementaire werk het beste tot zijn recht komt in fracties. 

Door de aanpassing van de provinciale regels zijn de aanbevelingen van de commissie-Bisschop nu ook in Zuid-Holland van kracht.