Hoorzitting over Rotterdam-The Hague Airport

Op 24 mei organiseren Provinciale Staten een hoorzitting over het conceptadvies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het advies, dat vandaag gepubliceerd is, is via onderstaande bijlage te lezen. Gemeenten die een pleidooi willen houden, kunnen zich tot 15 mei aanmelden. Zie uitnodigingsbrief hieronder. 

Het kabinet neemt in 2018 een nieuw luchthavenbesluit over RTHA. De provincie en de meest betrokken gemeenten hebben aan onafhankelijk verkenner Joost Schrijnen gevraagd te onderzoeken of er daar draagvlak voor is. Hij heeft geadviseerd om het zakelijke profiel van de luchthaven binnen de huidige milieuruimte te versterken.

Volgens Schrijnen kan dat door de politie- en traumahelikopters te verplaatsen naar een locatie ten zuiden van Rotterdam. Zij nemen nu namelijk 25% van de maximale geluidsruimte in beslag. Door de verplaatsing kan RTHA meer commerciële vluchten uitvoeren. De luchthaven is daarom bereid aan de verplaatsing mee te betalen.


Standpunt VVD

De VVD-Statenfractie staat in ieder geval vierkant achter de aanbevelingen van Schrijnen. Statenlid Rense Weide: "Zuid-Holland wil een internationale topregio zijn. Daar hoort een internationale luchthaven bij. Wij verwachten van de provincie en de gemeenten dat ze met een actieplan komen op basis van deze adviezen." 

Het actieplan moet er dus voor zorgen dat het zakelijke profiel van RTHA wordt versterkt. Maar de VVD wil bovendien dat het toezicht wordt verbeterd. Inwoners die klachten hebben, moeten betere inspraakmogelijkheden krijgen. Weide: "Niet alle adviezen van Schrijnen zijn makkelijk uit te voeren. Daarom moet er geïnvesteerd worden in kennis en kunde, ook door de provincie."

Tijdens een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde VVD'ers bleek dat verschillende mensen een passage over RTHA in hun lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen opnemen. Weide is daar enthousiast over: "Wij juichen het toe als VVD-fracties RTHA een warm hart toedragen. Wij zullen het initiatief nemen voor een tekst en komen hier voor de zomer op terug.”