Bedrijventerreinen leveren geweldige prestatie

Op de Zuid-Hollandse bedrijventerreinen wordt per jaar zo’n 45 miljard euro verdiend. Dat is meer dan de helft van de economie in onze provincie. Bovendien zorgen de bedrijventerreinen voor 35% van de banen. En dat alles op slechts 2,7% van het grondoppervlak in Zuid-Holland!

De cijfers spreken voor zich. En dus wil de VVD in Zuid-Holland volop ruimte voor bedrijventerreinen. VVD-Statenlid Bas Kurvers: “De provincie is nu veel te voorzichtig met het beschikbaar stellen van locaties voor bedrijventerreinen. Daardoor komen ondernemers in de problemen.”

Kurvers wijst bijvoorbeeld op zeer lokaal gebonden ondernemers die willen uitbreiden: “Stel dat al je klanten en al je medewerkers uit een bepaalde woonplaats komen. Maar het dichtstbijzijnde bedrijventerrein dat de provincie wil openstellen is 50 kilometer verderop. Dan heeft het dus geen zin om uit te breiden. Rampzalig voor die ondernemer, maar ook ontzettend zonde voor de lokale economie.”

Kurvers roept de provincie op om zorgvuldig met bedrijventerreinen om te gaan en lopende ontwikkelingen niet in de weg te zitten: “Als wij willen dat Zuid-Holland kan concurreren met andere regio’s, dan zijn deze terreinen een heel belangrijke troef.”