Provincie maakt geld vrij om afval om te zetten in chemische bouwstoffen

Een duurzame economie en een schone toekomst: we zijn er druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. De provincie Zuid-Holland is erg ambitieus en wil deze overgang versnellen. Om die reden heeft de provincie nu 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van een fabriek voor het project Waste to Chemicals (W2C).

W2C is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die afvalstoffen willen omzetten in methanol, een chemische bouwstof. Daarvoor hebben deze bedrijven een fabriek nodig in de Rotterdamse haven. De provincie is ervan overtuigd dat W2C een enorme bijdrage kan leveren aan de schone ambities van Zuid-Holland. De VVD is daarom tevreden dat het geld beschikbaar wordt gesteld.

VVD-Statenlid Laurine Bonnewits: “De bedrijven kunnen nu verder met dit innovatieve project en de provincie laat zien daarbij betrokken te willen zijn. Dit is een goede stap naar een schone toekomst en bovendien een mooie boost voor de Rotterdamse haven.”

In september praten Provinciale Staten verder over de verdere invulling van het project. Vanzelfsprekend wordt er goed gekeken naar de regelgeving op het gebied van natuur en milieu.