Provincie sleept al jaren zak geld mee

Voor het overgrote deel gaan de dingen goed in Zuid-Holland. Die mooie conclusie trekt de VVD op basis van de heldere jaarrekening van de provincie. De aanleg van de RijnlandRoute, investeringen in de zuidelijke Randstad en natuurlijk de tijdelijke belastingverlaging zorgen voor een tevreden VVD-fractie. 

“Toch houd ik een wat vreemde smaak over aan de jaarrekening”, zegt VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen. Dat komt omdat de provincie net als vorig jaar een groot bedrag overhoudt, terwijl dat in de begroting niet was voorzien. Daar zijn verschillende verklaringen voor te vinden, maar de conclusie is dat de begroting scherper moet zijn. Die maken we niet voor niets: we willen een goed beeld krijgen van de inkomsten en uitgaven van de provincies.”

De VVD is ook bezorgd over de reserves van de provincie. Van Staalduinen: “Die worden elk jaar groter. Inmiddels hebben we al meer dan een half miljard euro. Dat is een zak geld die de provincie steeds meesleept, maar waar niets mee wordt gedaan. Ik wil dat het college daar eens kritisch naar kijkt en met een plan komt om iets nuttigs te doen met dat geld.” 

Het klinkt gek, de VVD die zich druk maakt omdat de provincie geld overhoudt. Van Staalduinen: “Het is natuurlijk beter dan als er geld tekort was. Maar toch is dit ook een probleem. Het is nu dood geld, terwijl je er ook files mee kunt bestrijden, innovatie mee kunt stimuleren en natuur mee kunt onderhouden. En als de provincie elk jaar meer geld binnenkrijgt dan ze nodig heeft, dan kan dat maar een ding betekenen: dan moeten de belastingen omlaag.”