Regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland - Tweede Editie

Beste liberaal,

In september a.s. begint de tweede editie van de regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland. Ook deze masterclass, waarin voor ten hoogste 16 deelnemers plaats is, bouwt verder op de succesvolle masterclasses die in het verleden werden georganiseerd door de kamercentrales Zuid-Holland Noord, Den Haag, Dordrecht en Rotterdam.

Het voorlopige programma ziet er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uit:

Datum         Onderwerp

Woensdag 6 september 2017 | 19:00 – 22:00 uur
Argumentatie en discussietechnieken 
Woensdag 27 september 2017 | 19:00 – 22:00 uur
Liberalisme 
Woensdag 25 oktober 2017 | 19:00 – 22:00 uur
Presentatie 2 
Zaterdag 4 november 2017 | 10:00 – 16:00 uur
Medialandschap + Mediatraining
Woensdag 15 november 2017 | 19:00 – 22:00 uur 
Debat in de politieke arena 
Woensdag 13 december 2017 | 19:00 – 22:00 uur
(Overheids)financiën + Bezoek Tweede Kamer 
Woensdag 17 januari 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Integriteit 
Zaterdag 27 januari 2018 | 10:00 – 16:00 uur
Gemeenteraadssimulatiespel 
Woensdag 7 februari 2018 | 19:00 - 22:00 uur
Liberale loopbanen + speeddaten VVD-ers 
Woensdag 21 februari 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Slotdiner + debatwedstrijd  

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in onze regio. Er wordt voor de deelnemers een Whatsapp-groep aangemaakt. In die groep worden eventuele wijzigingen tijdig gemeld. Indien u geen toegang hebt tot Whatsapp dient u zelf met een andere deelnemer te regelen dat u de verstrekte informatie ontvangt.

De masterclass is bedoeld voor VVD-ers die lid zijn van de Regio Zuid-Holland, aantoonbaar actief zijn (geweest) binnen de VVD in enige vorm of hoedanigheid en die de ambitie hebben om een politieke- of bestuursfunctie binnen of namens de VVD te bekleden. Bij voorkeur hebt u de trainingen Liberalisme 1 en een debattraining gevolgd, dan wel zijn uw kennis en vaardigheden aantoonbaar op een vergelijkbaar niveau.

Aanmelden kan uiterlijk tot 10 augustus 2017 door het schrijven van een

  1. motivatiebrief, waarin bovengenoemde elementen aan bod komen. Voorts ontvangen wij graag van u 
  2. een politiek- en
  3. maatschappelijk CV, 
  4. een pasfoto en 
  5. een aanbevelingsbrief van het bestuur van uw lokale netwerk.

Deze stukken kunnen digitaal worden gezonden aan bosch@vvdregiozh.nl

In week 34 vinden ’s avonds de selectiegesprekken plaats. Voor toelating tot de masterclass is het selectiegesprek bepalend. In de loop van week 35 wordt de selectie bekend gemaakt. Over de selectie wordt, na de bekendmaking, door de organisatie verder niet gecorrespondeerd.

De kosten van de Masterclass bedragen € 395,00. Dit bedrag moet voor de eerste bijeenkomst zijn bijgeschreven op de rekening van VVD Regio Zuid-Holland. Deelnemers die deze bijdrage niet tijdig voldoen, kunnen alsnog van deelname worden uitgesloten.

De Masterclass is een complete leergang. Daarom is het niet mogelijk om u in te schrijven voor een enkele module. Deelnemers krijgen aan het eind van de Masterclass een ontwikkeladvies. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle bijeenkomsten bijwonen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die meer dan twee bijeenkomsten afwezig zijn geen ontwikkeladvies te geven. Deelname aan de regionale masterclass is één van de toelatingsvereisten voor de landelijke Kadertraining.


Met vriendelijke groet,


Coletta Beerendonk

Edwin Bosch

Ilona Jense

Roger van de Wetering