VVD tevreden: provincie heeft financiën op orde

De financiën van de provincie Zuid-Holland zien er goed uit. De VVD-fractie is akkoord gegaan met de Voorjaarsnota 2017 en met de Kadernota 2018-2021. De reserves van de provincie groeien naar €140 miljoen in 2023. Daarmee kan Zuid-Holland goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijke tegenslagen.

Dat is nodig, zegt VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen: “Er wordt op dit moment een nieuw kabinet gevormd. Dat betekent dat er nieuwe plannen aankomen, maar het is nu nog onduidelijk hoe die eruit gaan zien en wat dat de provincies gaat kosten of opleveren. Door geld achter de hand te houden, komen we straks niet voor vervelende verrassingen te staan.”

Zuid-Holland houdt echter wel erg veel geld over. Misschien zelfs te veel. Bij de behandeling van de jaarrekening merkte Van Staalduinen al op dat de provincie elk jaar een zak geld meesleept waar niets nuttigs mee gebeurt. “Het college heeft toegezegd om kritisch te kijken of er niet structureel meer geld binnenkomt dan nodig is. Als dat zo is, moet dat geld wat de VVD betreft natuurlijk gewoon terug naar de inwoners. Dan moet de belasting omlaag.”