Jeannette Baljeu geïnstalleerd als gedeputeerde Financiën

Jeannette Baljeu is door Provinciale Staten benoemd als nieuwe gedeputeerde in Zuid-Holland. Zij volgt Rogier van der Sande op, die benoemd is als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In het college krijgt Baljeu de portefeuille Financiën, personeel en organisatie. Daarnaast wordt ze verantwoordelijk voor informatie, bestuur en internationaal beleid. “De komende periode wil ik mij met het college inzetten voor een nog slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Vanuit mijn portefeuilles streef ik intern naar een sterke provinciale organisatie en extern naar meer samenwerking met onze lokale en internationale relaties”, aldus gedeputeerde Baljeu.

Jeannette Baljeu was zeven jaar lang wethouder in Rotterdam. Daarnaast was zij onder meer vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, voorzitter van de Taskforce OV-studentenkaart Beter Benutten, bestuurslid van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) en directeur van een kennisinstelling in de bouw.

VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen volgt Rogier van der Sande op als eerste plaatsvervangend commissaris van de Koning.