Bijpraten met Lisse en Hillegom

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland wil graag goede contacten onderhouden met de liberale collega’s in alle regio’s en gemeenten van de provincie. Daarom bezoekt de fractie alle regio’s. Onlangs was het de beurt aan Lisse en Hillegom. 

Tijdens het gesprek in het centrum van Hillegom werd gesproken over de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeentes, die een gezamenlijke backoffice hebben. Het is geen geheim dat de Statenfractie graag een Bollengemeente zou zien. Daarnaast spraken de VVD’ers uitgebreid over de noodzakelijke innovatie bij de bollenteelt en het bewaken van de hoeveelheid grond voor die sector. Woningbouw en behoefte aan bedrijfsruimte zijn serieuze bedreigingen voor de bollenteelt. 

Aan de Noord-Hollandse kant van de ringvaart zijn er ambitieuze woningbouwplannen. Dat zet druk op de infrastructuur en faciliteiten aan de Zuid-Hollandse kant. Er wordt al gesproken over duo-gemeenten aan beide kanten van de vaart. De grote hoeveelheid verkeer vraagt om oplossingen op de N206, de N208, de verbinding daartussen en de verbinding met de N207 (Oost-West). De Milieueffectrapportage over deze plannen (Duinpolderweg) is helaas voortijdig uitgelekt. 

VVD-Statenlid Frits Paymans: “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de gemeenteraden en Provinciale Staten op dit moment niet in actie hoeven te komen. Er mag dan gelekt zijn, maar het provinciebestuur heeft het traject nog niet afgerond. Wij wachten dus rustig af tot het bestuur ons de plannen voorlegt. Pas als wij het beeld compleet hebben, heeft het zin om ons erover te buigen.”