Provincie maakt stappen met scherper begroten

De provincie Zuid-Holland heeft de financiën al heel lang op orde. De enige kanttekening die de VVD de laatste jaren plaatst, is dat de provincie structureel geld overhoudt. De begroting was niet scherp genoeg en voorspelde ruimere uitgaven dan er in werkelijkheid waren. 

Voor Provinciale Staten is het moeilijk om de financiën te controleren als de begroting niet scherp is. Bovendien is het zonde als de provincie te veel geld overhoudt: dat geld zou aan nuttige zaken kunnen worden besteed – of gewoon via belastingverlaging terug kunnen naar de inwoners. Daarom blijft VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen op dit punt hameren.

Met succes, zo blijkt uit de Najaarsnota, waarin de provincie tijdens het begrotingsjaar laat zien hoe het met de begroting staat. Van Staalduinen: “Het is duidelijk dat de provincie speciale aandacht heeft besteed aan de manier van begroten. Dat levert reëlere voorspellingen op, waardoor ik goede hoop heb dat het verschil met de daadwerkelijke cijfers straks een stuk minder groot is dan in de afgelopen jaren.”

Dat neemt niet weg dat de provincie ook bij deze Najaarsnota een flink bedrag zal overhouden. Dat wordt echter deels veroorzaakt door extra inkomsten uit de aantrekkende economie en het Provinciefonds (het geld dat de provincies krijgen van de Rijksoverheid). 

De VVD-Statenfractie heeft ingestemd met de Najaarsnota en kijkt uit naar de Jaarrekening.