De Omgevingswet ademt vrijheid

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet in 2021 ingaat. Eén wet die 26 andere wetten over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur vervangt. Voor de VVD-Statenfractie ademt de nieuwe wet vooral vrijheid: inwoners krijgen te maken met minder regels, gemeenten mogen zelf keuzes maken en belanghebbende partijen worden betrokken bij die keuzes.

VVD-Statenlid Ben de Vries is enthousiast over de kansen die de Omgevingswet biedt: “In de toekomst moet het niet meer gebeuren dat huizen worden gebouwd zonder oog te hebben voor infrastructuur, vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid en een gezonde leefomgeving. We kunnen resultaten boeken zonder ongewenste effecten voor mens en milieu. Gemeenten zullen hun plannen beter op elkaar afstemmen en inwoners krijgen maximale inspraak.”

De provincie Zuid Holland heeft de belangrijke taak om de wet per regio in te voeren. Om de ambities waar te kunnen maken, is het belangrijk dat de overheden al vóór de invoering van de Omgevingswet goed samenwerken, zegt De Vries: “Ik zie graag dat de provincie gemeenten inspireert om zelf initiatief te nemen. Wij hebben alleen een bemiddelende en eventueel een regisserende rol.”

De vrijheid die de Omgevingswet biedt, zou volgens De Vries iedere liberaal moeten aanspreken: “Daarom roep ik elke VVD’er in Zuid-Holland op om mee te helpen deze wet een succes te maken!”