Provincies bespreken hun rol bij de energietransitie

Ieder jaar komen de twaalf provincies samen tijdens het IPO-congres. Zij bespreken daar thema’s die in alle provincies spelen. Dit jaar stond het congres in Emmen in het teken van één van de grootste uitdagingen van deze eeuw: de energietransitie.

Die transitie is geen luxe, maar noodzaak, benadrukte IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten in haar toespraak: “Wij als provincies zijn daarbij onmisbaar. Wij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.”

Bijleveld onderstreepte ook het belang van samenwerking tussen overheden. De provincies, gemeenten en waterschappen hebben daarom hun gezamenlijke plan ‘Naar een duurzaam Nederland’ overhandigd aan de onderhandelaars aan de formatietafel. 

VVD-Statenlid Laurine Bonnewits vertegenwoordigde de provincie Zuid-Holland bij de Algemene Vergadering van het congres. Ook was ze gespreksleider bij de workshop ‘netwerkend werken’. “Daar merkte je dat er in ieder geval veel energie uit de provincies komt. Wel is iedereen duidelijk nog aan het zoeken naar zijn rol. Daar gaan we elkaar dus bij helpen.”

Een belangrijke conclusie is dat de energietransitie leidend moet zijn als de provincies hun omgevingsvisie opstellen. Bonnewits: “Daarbij moeten we leiderschap tonen, maar tegelijkertijd oog hebben voor draagvlak van alle betrokkenen.”