Kennis uitwisselen in Brussel

Ieder jaar komen in Brussel regionale en lokale overheden uit heel Europa samen om kennis uit te wisselen. Ambtenaren spreken dan met wetenschappers en andere deskundigen over de toekomst van hun regio’s en steden. Een delegatie van de Zuid-Hollandse Staten was er begin oktober ook bij. Onder hen de VVD-Statenleden Masoumah Hosseini en Laurine Bonnewits.

Maar liefst 6.000 deelnemers waren naar Brussel afgereisd. Zij namen deel aan talloze workshops, debatten, tentoonstellingen en netwerkevenementen. Hosseini: “Het wordt heel groot aangepakt. We konden uit honderd workshops kiezen. Ik heb me verdiept in het thema cultuur. De cultuur van een regio heeft namelijk grote invloed op de ontwikkeling ervan. Het was heel nuttig om daar meer over te leren.”

De bijeenkomst van de regio’s was de aanleiding om naar Brussel af te reizen, maar de Statenleden maakten van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement. Daar spraken zij met PVV-Europarlementariër André Elissen. Ook namen zij deel aan activiteiten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Huis van Nederlandse Provincies (HNP). 

Hosseini: “In een paar dagen tijd hebben we de contacten met gemeenten, andere provincies, het Europees Parlement én Europese regio’s en steden kunnen versterken.”