VVD brengt noodkreten uit werkbezoeken in bij begrotingsbehandeling

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland legt met regelmaat werkbezoeken af in heel de provincie. Inwoners, ondernemers en lokale politici grijpen die kans aan om de provinciale volksvertegenwoordigers op hun problemen te wijzen. De VVD heeft ook dit jaar goed geluisterd en heeft de belangrijkste noodkreten ingebracht bij de begrotingsbehandeling van de provincie.

Zo vroeg fractievoorzitter Tiemen Brill woensdag nadrukkelijk aandacht van het college voor fietsveiligheid. “Tijdens ons werkbezoek aan Delft hebben we gezien dat de standaardfietspaden veel te smal worden voor de hoeveelheid fietsers. Bovendien heeft de komst van de elektrische fiets voor veranderingen in het verkeer gezorgd. Wij willen dat de provincie uitgebreid gaat onderzoeken hoe fietsers in Zuid-Holland snel en veilig op hun bestemming kunnen komen.”

Ondernemers in de Bollenstreek vertelden de VVD tijdens een werkbezoek dat er een schrijnend tekort is aan technisch personeel. Brill: “In de Drechtsteden speelt hetzelfde probleem. Blijkbaar passen de opleidingen niet op de vraag van het bedrijfsleven. Er zijn mogelijkheden om dat beter op elkaar af te stemmen. Wij willen dat het college daarin een coördinerende rol gaat spelen.”

In de gesprekken over gemeentelijke herindelingen heeft de VVD gemerkt dat de noodzaak van sterkere gemeenten is doorgedrongen. Brill: “Maar er zijn nog wel veel zorgen over de leefbaarheid in kleine kernen. Als de provincie met gemeenten in gesprek gaat, moeten de belangen van de bewoners daarom boven aan de agenda staan.”

Het zijn enkele voorbeelden van de problemen die de VVD op basis van haar werkbezoeken inbracht. In algemene zin konden de liberalen tevreden instemmen met de begroting.