VVD krijgt steun voor energiecampus in Zuid-Holland

Er komt mogelijk een speciale energiecampus in Zuid-Holland. Het provinciebestuur gaat onderzoeken of zo’n kennisinstituut haalbaar is. Een motie van de VVD daarover kreeg steun van Provinciale Staten. 

VVD-Statenlid Marcel Ludema ziet grote kansen voor een energiecampus in Zuid-Holland: “We moeten de traditionele energiebronnen gaan inruilen voor duurzame vormen van energie. De provincie kiest nu vooral voor bronnen die we al kennen, zoals windturbines en zonnepanelen. Maar de bronnen die zorgen voor een écht duurzame energievoorziening moeten nog worden ontdekt.” 

Daarvoor is nog veel onderzoek nodig. Datzelfde geldt voor duurzame opslag van energie, waarvoor Ludema een grote rol ziet in de energietransitie. “Innovaties in energieopslag worden cruciaal. Er gebeurt in Zuid-Holland op dit gebied al heel veel bij verschillende kennisinstituten. Dat is nu echter nog versnipperd. Op een campus zou al die kennis bij elkaar komen.”

De VVD pleit voor een volwaardige energiecampus, met in ieder geval een onderzoeksgroep en een masterprogramma. Ludema: “Zo brengen we kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om samen de energietransitie een succes te maken. En de studenten en promovendi op zo’n campus zijn de ondernemers en beslissers van de toekomst. Het is het meer dan waard om in hen te investeren.”