Smient houdt Provinciale Staten in zijn greep

Een schitterende vogel hield Provinciale Staten de afgelopen weken in zijn greep. Het Zuid-Hollandse parlement besprak namelijk het zogenaamde ‘faunabeheerplan’ van de provincie over de smient, de bekende eend met de oranjerode kop. Dat ging niet zonder slag of stoot.

In het faunabeheerplan was namelijk te lezen dat de smient ‘met ondersteunend afschot’ verjaagd mag worden. VVD-Statenlid Mirjam Nelisse: “Smienten kunnen behoorlijke schade aan voedselgewassen veroorzaken. Daarom moeten ze kunnen worden bestreden. De smient is gelukkig geen bedreigde diersoort, dus we brengen daarmee het voortbestaan niet in gevaar.”

De term ‘afschot’ in het plan zorgde echter voor verwarring. Veel mensen dachten dat er actief op smienten gejaagd zou gaan worden. Nelisse: “Daar is geen sprake van. We willen de populatie niet kleiner maken, zoals bij ganzen het geval is. Er wordt alleen geschoten als de smienten bezig zijn schade te veroorzaken, met als doel ze weg te jagen.”

Toch riep Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) mensen op om in actie te komen. Statenleden werden overspoeld met standaardmails, waardoor veel inboxen vastliepen en zij hun werk niet meer goed konden doen. Nelisse: “NMZH moet beter weten. Zij hebben die mensen verkeerd geïnformeerd.”

Een aantal partijen in Provinciale Staten liet zich overtuigen door de actie. Hun moties werden echter weggestemd, waardoor het plan van het college gewoon kan worden uitgevoerd.