Haast geboden bij verkeersknelpunt Hazerswoude

Het is het grootste verkeersknelpunt in de regio: de N207 Zuid en de N209. Voor de bereikbaarheid van Waddinxveen is het cruciaal dat er een nieuwe provinciale weg wordt aangelegd. Tegelijkertijd moet de onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie in Hazerswoude verbeterd worden. 

Dat de weg er moet komen is duidelijk, maar er is nog lang geen overeenstemming over het precieze tracé, zo merkte VVD-Statenlid Ben de Vries tijdens een werkbezoek. De Vries is sinds kort lid van de verkeerscommissie van Provinciale Staten. “Het was lastig om een middenweg te vinden. De woordvoerders van de gemeenten kwamen niet dichter bij elkaar. De provincie zal de knoop dus moeten doorhakken.”

De Vries weet niet hoe de andere partijen in Provinciale Staten na het werkbezoek over de kwestie denken. “Maar haast is geboden. Als we niet binnen een paar maanden een beslissing nemen, vervalt het budget voor deze ontzettend belangrijke verbindingsweg. Dat zou een ramp zijn voor de bereikbaarheid van de regio.”