De Steekterbrug: de provincie als betrouwbare overheid

De Steekterbrug over de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn moet vervangen worden. Dat is normaal gesproken een routinezaak, maar het werd een mooi voorbeeld van de manier waarop de overheid met mensen hoort om te gaan.

De provincie stelde voor om een bredere brug aan te leggen. “De oude brug was al aan de krappe kant voor de hoeveelheid verkeer”, legt VVD-Statenlid Frits Paymans uit. “En bovendien willen we het lokale en het doorstromende verkeer in de toekomst scheiden.”

De ruimte voor die bredere brug moest gevonden worden op de aangrenzende grond. Paymans: “Gelukkig zijn de eigenaren van die grond komen inspreken. Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft toen het wijze besluit genomen om zijn voorstel in te trekken en hun alternatief te bestuderen.”

Vermeulen en de VVD-fractie brachten vervolgens een werkbezoek aan de omwonenden, en overlegden met hen op het Provinciehuis. Paymans: “Dat heeft geleid tot een nieuw voorstel. Daarin is het grootste knelpunt, het verplaatsen van een koeienstal, opgelost. Doordat de provincie zich flexibel heeft opgesteld, hebben we het algemeen belang kunnen dienen zonder onevenredige lasten voor een individuele ondernemer. Zo moet het wat de VVD betreft altijd gaan.”