Veehouders mogen eindelijk weer uitbreiden

Zes jaar lang heeft de intensieve veehouderij in Zuid-Holland op slot gezeten. De provincie liet de boeren niet uitbreiden, omdat er eerst nieuwe regels over duurzaamheid en dierenwelzijn moesten worden gemaakt. Dat bleek helemaal niet nodig: de veehouders werken vrijwillig mee aan verbeteringen op basis van een manifest. Daardoor mogen ze nu weer uitbreiden.

VVD-Statenlid Mirjam Nelisse vindt dat de sector onnodig lang heeft stilgestaan, maar is blij dat de veehouders weer vooruit kunnen kijken. “Dit geeft deze hardwerkende ondernemers een toekomst. Het is heel mooi dat de boeren zelf met een breed gedragen aanpak zijn gekomen. Zij laten zien dat ze duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk vinden.”

Nelisse wil een toezegging dat de provincie zich nu een betrouwbare partner zal tonen. “Twee jaar geleden vielen alleen kippen en varkens onder de definitie ‘intensieve veehouderij’. Na een jaar kwamen daar ineens de geiten bij en weer een jaar later ook de vleeskalveren. De provincie heeft twee jaar kunnen nadenken, dus ik ga ervan uit dat er nu niet nog meer diersoorten aan worden toegevoegd.”

Geitenhouderij

Overigens blijft de geitenhouderij voorlopig op slot. Een RIVM-rapport uit Zuidoost-Brabant suggereert een verhoogde kans op longontsteking in de buurt van bedrijven met geiten. De provincie wil nu de resultaten van een nader onderzoek van het ministerie afwachten. 

Nelisse: “Over de gezondheid van mensen moeten we niet lichtzinnig denken, dus onderzoek is goed. Maar de omstandigheden in Zuidoost-Brabant zijn wel heel anders dan die in Zuid-Holland. Het rapport roept sowieso heel wat vragen op. Wij zullen er dus scherp op toezien dat de sector meteen van het slot gaat als daar aanleiding toe is.”

De provincie moet ondertussen coulant omgaan met vergevorderde uitbreidingsaanvragen van geitenhouders van wie duidelijk is dat zij geen gevaar vormen voor de volksgezondheid, vindt Nelisse: “Anders is hun moeite, tijd en geld voor niets geweest.”