De toekomst van de Zuid-Hollandse kust

Hoe ziet de toekomst van ons kustgebied eruit? Over die vraag wil de provincie de komende tijd met de inwoners en belanghebbenden in gesprek. 

“Er gebeurt veel aan onze kust”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Dat levert kansen en uitdagingen op. Het provinciebestuur heeft samen met diverse betrokken partijen een stuk geschreven over al die ontwikkelingen, om het gesprek met de inwoners goed vorm te geven.”

Bonnewits kon zich in grote lijnen vinden in dat stuk, maar had wel een aantal kritiekpunten. “Er was te weinig aandacht voor kustverdediging, terwijl dat voor de VVD juist essentieel is. De zeespiegel stijgt en er zijn steeds meer zware stormvloeden. Daarnaast moeten we de indringing van zout in de duinen bestrijden.”

Het viel Bonnewits daarnaast op dat er in de tekst niets over de geschiedenis van de Zuid-Hollandse kust te vinden was: “Als je niet op de hoogte bent van de historische ontwikkeling, is het heel moeilijk om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het juiste perspectief te zien. Het motto van de VVD is: goede plannen wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst.” 

Bonnewits wil ervoor waken dat de provincie de kust straks op slot zet: “Dat risico bestaat als we een visie gaan schrijven. Maar we moeten er juist voor zorgen dat de kust een dynamisch geheel wordt, met oog voor veiligheid, natuur, recreatie en ondernemerschap. Vaak gaat dat allemaal heel mooi samen, bijvoorbeeld in de projecten waarin we ‘bouwen met de natuur’. Laten we dus vooral naar die kansen kijken.”

Tot slot wil de VVD dat de provincie onderzoekt welke particuliere initiatieven zich bezig houden met de kust. Bonnewits: “Ik weet bijvoorbeeld dat het Zuid-Hollands Kustinitiatief hier een stuk over heeft geschreven, maar volgens mij zijn er meer betrokkenen die hier ideeën over hebben. Die ideeën verdienen onze aandacht, dus ik wil er graag een overzicht van hebben.”