Participizza maakt Nederland mooier

In de televisiehit De Luizenmoeder organiseert de school pizza-avonden om de ouders te betrekken. De ‘participizza’ zorgt daar vooral voor ongemakkelijke situaties. Bij provincies, gemeenten en waterschappen wordt participatie ook steeds belangrijker. VVD-Statenlid Ben de Vries vindt het allesbehalve ongemakkelijk: “Voor een liberaal is dit de ultieme heilstaat.”

In de nieuwe Omgevingswet is opgenomen dat zo veel mogelijk ‘actoren’ (overheden, organisaties, bedrijven en bewoners) met elkaar in discussie moeten gaan. Zo kan de beste combinatie van wonen, werken, recreëren en vervoer worden bedacht, is het idee. “Alle vrijheid aan de inwoners!”, concludeert De Vries enthousiast.

Hij merkt wel dat het voor sommige politici nog even wennen is: “Zij zijn bang voor vertraging van hun plannen en zien het als een nieuwe manier voor actiegroepen om hun riedeltje af te steken. Maar al die gesprekken leveren juist heel veel op: een schitterend plan, waar iedereen vrede mee heeft.”

De VVD-fractie was onlangs op bezoek bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Daar namen honderden mensen deel aan de participatieavonden over de aanleg van een dijkversterking in Katwijk, waar een parkeergarage van is gemaakt. De Vries: “Door dat overleg liep het project in de ontwerpfase zes maanden vertraging op. Maar bij de aanleg was er geen vertraging meer, omdat iedereen tevreden was. En nog belangrijker: er zijn geen rechtszaken geweest.”

Voor De Vries is de conclusie dan ook duidelijk: “Investeer in participizza en Nederland wordt voor iedereen een beetje mooier!”