Bestrijding van dierenmishandeling: juist een VVD-punt!

Bestrijding van dierenmishandeling: het is geen taak van de provincie, maar het gaat VVD-Statenlid Laurine Bonnewits wel aan het hart. Onlangs ging ze samen met expert dr. Nienke Endenburg op bezoek bij VVD-Kamerlid Arne Weverling, die het onderwerp in zijn portefeuille heeft.

Endenburg is de oprichter van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) van de Universiteit Utrecht, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar het fenomeen dierenmishandeling. Dierenartsen kunnen anoniem gegevens uploaden als ze vermoeden dat er iets mis is. De experts van het LED beoordelen dan of er inderdaad sprake is van dierenmishandeling, zodat de dierenarts een onderbouwde melding kan doen bij telefoonnummer 144.

“Een heel mooi initiatief”, zegt Laurine Bonnewits. “Dierenmishandeling is op zichzelf al verschrikkelijk, maar onderzoek heeft bovendien aangetoond dat er een relatie is met huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit. Ik wil daarom dat de politiek het LED ruim baan geeft.”

Het bezoek aan Tweede Kamerlid Weverling stond in dat teken. Met hem spraken Bonnewits en Endenburg over het werk van het LED en de relatie tussen dierenmishandeling en veiligheid. Ook bespraken ze de voor- en nadelen van het levenslange verbod op het houden van huisdieren en het probleem met de hoeveelheid ‘hoog-risico honden’ in asielen.  

“Arne Weverling gaat kijken of er Europese gelden beschikbaar zijn om dierenmishandeling nog beter te bestrijden”, zegt Bonnewits tevreden. “Het is voor hem duidelijk ook een speerpunt. En terecht, want dit moet juist een VVD-punt zijn!”