Altijd rekening houden met water

Als provincies en gemeenten ruimtelijke plannen maken, dan moeten ze altijd rekening houden met de plannen van waterschappen. Dat was de belangrijkste boodschap die het Hoogheemraadschap Rijnland had tijdens het werkbezoek van de VVD-Statenfractie.

Het klinkt logisch: meer samenwerken en elkaar beter informeren bij plannen. Toch gaat dat in de praktijk niet altijd goed, vertelde beleidsadviseur Erwin de Groot: “We zien nog steeds bouwplannen in gebieden waarvan wij weten dat we ze over 25 jaar niet meer droog kunnen houden. Maar ook in minder extreme gevallen is het goed om ons erbij te halen. Dan kunnen we bijvoorbeeld meedenken over regionale opvang van water.”

Het archief van Rijnland is een van de oudste archieven van Nederland. Archivaris Gert Koese leidde de VVD’ers rond: “Rijnland heeft het oudste archiefstuk in handen waarin een waterschap als bestuurslaag wordt erkend. Ons charter (bezegelde akte op perkament, red.) stamt uit 1255. Daar zijn we natuurlijk heel trots op, net als op veel andere archiefstukken uit de afgelopen 750 jaar.”

Dijkgraaf van Rijnland is Rogier van der Sande - van wie de VVD Zuid-Holland een halfjaar geleden nog afscheid nam als gedeputeerde. Hij voelde zich meteen thuis in het hoogheemraadschap: “Het is een geweldig interessant onderwerp en de mensen hier zijn er echt met hart en ziel mee bezig. Water wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker. De politiek mag zich gelukkig prijzen met de enorme kennis die er in de waterschappen is.”