Bescherming voor boerenlandvogels

Het aantal boerenlandvogels neemt al jaren af. Vorig jaar is er daarom een motie aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor weidevogels en akkervogels. 

Die motie is ook ondertekend door de VVD. Vol overtuiging, omdat de fractie het belangrijk vindt het tij te keren. “Maar het gaat wel om belastinggeld”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Dus kijken wij heel streng naar de manier waarop het besteed wordt.” 

De VVD was dan ook kritisch op het voorstel van de provincie. Nelisse: “Er had geen afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen, zoals het agrarisch collectief, het waterschap en de vrijwilligers. Het college heeft nu toegezegd eerst met hen in gesprek te gaan en draagvlak te creëren. Pas daarna wordt het geld beschikbaar gesteld.”

Ook inhoudelijk was de VVD ontevreden over het voorstel. Nelisse: “We kunnen de boerenlandvogels alleen helpen als we naar alle factoren kijken. Niet alleen naar het leefgebied en voldoende voedsel, maar ook naar het beperken van natuurlijke vijanden en verdringing door ganzen.”

De VVD steunde twee amendementen over het aanpakken van roofdieren in het algemeen en verwilderde katten in het bijzonder. Met die verbeteringen heeft de fractie ingestemd met het voorstel.