Milieu-ambities provincie mogen wel wat concreter

De komende maanden kan iedereen die geïnteresseerd is zich uitspreken over de zogenaamde ‘ambitienota’ die de provincie geschreven heeft over duurzaamheid. Nadat alle belangstellenden zijn gehoord, zullen Provinciale Staten de definitieve versie van de plannen in het najaar bespreken en afwegen.

Tijdens de eerste bespreking van de nota toonde de VVD zich enigszins teleurgesteld. VVD-Statenlid Ben de Vries: “Al bijna een halve eeuw worden er rapporten geschreven over duurzaamheid. Deze nota is niet veel meer dan een herhaling van doelstellingen die al eerder zijn opgeschreven, ook door Provinciale Staten. Nergens wordt concreet wat de provincie op welk moment wil hebben bereikt, zodat ze daar ook op kan worden afgerekend. Keuzes worden doorgeschoven tot na de volgende verkiezingen, zoals zo vaak is gebeurd.”

De Vries is ook niet te spreken over de rol die de provincie voor zichzelf ziet. “In de nieuwe Omgevingswet staat heel duidelijk dat de provincie echt een verbindende rol tussen het Rijk en de gemeenten en waterschappen moet spelen. Maar in deze nota komt het college niet veel verder dan ‘we doen het zoals we het al jaren doen’. Op die manier zullen mensen zich altijd blijven afvragen wat überhaupt het nut van de provincie is.”

Sommige partijen wilden heel gedetailleerde of apocalyptische passages in de nota opnemen, maar daar voelde de VVD niet voor. De Vries: “Het moet praktisch en helder blijven en ook niet compleet worden dichtgetimmerd. De bedoeling is immers dat iedereen zich er de komende tijd over kan uitspreken. Wij hadden er iets meer van verwacht, maar als uitgangspunt voor die discussie is dit document op dit moment voldoende. Het kan de inspraak in.”